Koperasi Kakitangan UiTM Berhad UitmKoop

Koperasi Kakitangan UiTM Berhad UitmKoop menyediakan pinjaman peribadi dengan pembiayaan 25 bulan gaji pokok atau RM150,000. Interest rendah. Klik disini

Pinjaman Peribadi Koperasi Kakitangan UiTM Berhad UitmKoop

Pinjaman Peribadi Koperasi Kakitangan UiTM Berhad UitmKoop Summary

 • Koperasi Name: Koperasi Kakitangan UiTM Berhad
 • Abbreviation / Code Name: UitmKoop
 • Koperasi Promotion Name: General Info about Pinjaman Peribadi Koperasi Kakitangan UiTM Berhad UitmKoop

Mengenai Koperasi Kakitangan UiTM Berhad UitmKoop

Matlamat

Koperasi Kakitangan UiTM Berhad UitmKoop ini ditubuhkan untuk meningkat kepentingan ekonomi anggota-anggotanya mengikut prinsip-prinsip koperasi. Disamping itu,koperasi juga ditubuhkan bagi membantu kakitangan UiTM yang menganggotai koperasi. Oleh itu, koperasi telah menyediakan satu rangkaian aktiviti yang membolehkan setiap anggotanya menikmati kemudahan serta perkhidmatan dalam bentuk kebajikan atau tanggungan mudah.

Fungsi

Fungsi utama koperasi ini adalah untuk menjalankan aktiviti :-

 • Kredit
 • Pengguna
 • Perkhidmatan

Prinsip

Prinsip keanggotaan adalah : –

 • Keanggotaan sukarela dan terbuka
 • Kawalan demokratik oleh anggota
 • Penglibatan ekonomi oleh anggota
 • Autonomi dan kebebasan
 • Pendidikan, latihan dan maklumat
 • Kerjasama antara koperasi
 • Mengambil berat terhadap masyarakat

Faaedah

Faedah yang di perolehi oleh ahli adalah :-

 • Mewujudkan tabungan untuk tujuan simpanan dan pelaburan.
 • Menyimpan sebahagian dari pendapatan dan memberi pinjaman bagi maksud yang berfaedah dan mendatangkan keuntungan kepada anggota.
 • Menjalankan aktiviti perniagaan dan perdagangan / termasuk fungsi pengguna.
 • Membeli, menjual, memindahkan hak milik, mendiri, menyewa, mencagar, memajak, menggadai dan memiliki harta-harta alih dan harta-harta tak alih.
 • Melaburkan wang berlebihan dalam perkara-perkara yang dibenarkan di bawah seksyen 54 Akta.
 • Menyertai usahasama dengan koperasi atau syarikat-syarikat swasta dan menjadi anggota Koperasi lain.
 • Menjalankan aktiviti insuran kepada anggota dan bukan anggota.

Keanggotaan Ahli

Keanggotaan Ahli

Terbuka kepada kakitangan UiTM bergaji tetap dan kakitangan koperasi termasuk kakitangan di dalam subsidiarinya

Syarat Menjadi Ahli

Mestilah warganegara Malaysia, bermastautin dalam kawasan operasi koperasi, tiada sabitan kesalahan serta upaya daripada segi mental.

Permohonan dan Bayaran

Bayaran masuk dikenakan sebanyak RM 10.00 dan bekas anggota yang memohon menjadi ahli semula dikenakan bayaran RM 50.00.

Pembiayaan Lain

Pembiayaan Tunai Berjamin

Pembiayaan Tunai Berjamin ini memerlukan penjamin yang terdiri daripada anggota Koperasi yang layak untuk menjamin tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Koperasi.

Kelayakan Pinjaman Peribadi Koperasi Kakitangan UiTM Berhad UitmKoop

Bagi Pembiayaan Tunai Berjamin, kelayakan Pinjaman Peribadi Koperasi Kakitangan UiTM Berhad UitmKoopadalah 25 bulan gaji pokok atau RM150,000.00 yang mana kurang, tertakluk kepada potongan sedia ada anggota tidak melebihi 60% daripada gaji pokok, Kadar faedah adalah 4% dan 5% dan pembiayaan maksima mencapai RM 150,000.00.

Pembiayaan Pengguna ( Barangan )

Pembiayaan Pengguna ( Barangan ) memerlukan penjamin yang terdiri daripada anggota Koperasi yang layak untuk menjamin tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Koperasi.

Kelayakan Pembiayaan

Bagi Pembiayaan Pengguna ( Barangan ), kelayakan Pinjaman Peribadi Koperasi Kakitangan UiTM Berhad UitmKoop adalah 25 bulan gaji pokok atau RM150,000.00 yang mana kurang, tertakluk kepada potongan sedia ada anggota tidak melebihi 60% daripada gaji pokok, Kadar faedah adalah 4% dan 5% dan pembiayaan maksima mencapai RM 150,000.00.

Pembiayaan Tunai 90% Caruman

Pembiayaan Tunai 90% Caruman tidak memerlukan penjamin tetapi jaminan Pinjaman Peribadi Koperasi Kakitangan UiTM Berhad UitmKoop ini adalah di atas caruman anggota yang meminjam. Tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh koperasi.

Kelayakan Pembiayaan

 • Bagi Pembiayaan Tunai 90% Caruman Terkumpul, kelayakan adalah 90% daripada jumlah caruman terkumpul.
 • Kadar faedah 4% dan 5%
 • Pengiraan Kelayakan = Jumlah Caruman x 90% = Kelayakan

Pinjaman IPT

Pinjaman Peribadi IPT Koperasi Kakitangan UiTM Berhad UitmKoop ini disediakan untuk anggota atau tanggungan yang ingin menyambung pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh koperasi

Kelayakan pembiayaan

 • Bagi pembiayaan IPT, kelayakan memohon adalah sehingga RM2,500.00.
 • Setiap anggota layak memohon sekali bagi seorang anak sahaja.
 • Kadar faedah 4% setahun.

Pinjaman Kecemasan

Lembaga boleh meluluskan segera permohonan pinjaman kecemasan Pinjaman Peribadi Koperasi Kakitangan UiTM Berhad UitmKoop ini kepada anggota-anggota yang memohon dengan syarat bahawa pembiayaan tidak melebihi RM1,000.00 setahun. Kelulusan permohonan adalah berasaskan kepada bukti-bukti yang nyata yang disokong oleh dokumen-dokumen yang sah.

Frequently Asked Questions (FAQ) about Koperasi Kakitangan UiTM Berhad (UitmKoop)

Curious about Koperasi Kakitangan UiTM Berhad (UitmKoop)? Explore our FAQ section for answers to common questions. Find out more about our services, policies, and how we can meet your needs. Dive into our FAQ to discover everything you need to know before getting started. Start exploring now!

Apakah jenis pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Koperasi Kakitangan UiTM Berhad UitmKoop

Terdapat 5 jenis pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Koperasi Kakitangan UiTM Berhad UitmKoop seperti berikut:-

  1. Pembiayaan tunai berjamin
  2. Pembiayaan pengguna
  3. Pembiayaan tunai 90% caruman
  4. Pembiayaan IPT
  5. Pembiayaan kecemasan

Artikel Berkaitan Pembiayaan Peribadi Koperasi

Pinjaman Yayasan Ihsan Rakyat: Buletin Kewangan Eksklusif!

Yayasan Ihsan Rakyat Buletin Pinjaman Jelajahi buletin terkini dari Yayasan Ihsan Rakyat untuk panduan eksklusif mengenai penyelesaian kewangan. Klik sekarang untuk maklumat terkini dan manfaat yang ditawarkan. Dapatkan promosi terbaik dari Yayasan Ihsan Rakyat mengenai...

Read More

Koperasi Perkasa: Sahabat Pembiayaan Peribadi Anda!

Pembiayaan Koperasi Perkasa: Koperkasa pilihan terbaik! Dapatkan segala maklumat yang anda perlukan mengenai pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Perkasa (KOPERKASA) untuk kestabilan kewangan anda. Klik untuk maklumat lanjut dan peluang yang menanti anda. Pembiayaan yang...

Read More

Koperasi Ukhwah Malaysia: Pinjaman Peribadi Terhebat!

Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad Pilihan terbaik dengan kemudahan kewangan apabila anda memohon pinjaman peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad dengan amaun sehingga RM200,000! Nikmati keistimewaan dan baca lebih lanjut sekarang! Ini adalah sebuah koperasi...

Read More

Pinjaman Express Power: KATMB Koperasi Tentera Terbaik!

Terokai Pinjaman Express dari Koperasi Tentera (KT) – KATMB Koperasi Tentera (KT) – KATMB membawa kepada anda pinjaman peribadi yang pantas dan berkemampuan, khususnya ditujukan kepada anggota tentera Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Nikmati keistimewaan istimewa...

Read More

Pinjaman Peribadi Koperasi Pertanian KOTANI: Khas Penjawat Awam

Pinjaman Peribadi Koperasi Pertanian (KOTANI) Dapatkan pinjaman peribadi terbaik dari Koperasi Pertanian (KOTANI) dengan kadar yang istimewa berlandaskan prinsip Islam dan menepati syariah antarabangsa. Tawaran terhad kepada anggota dan rebutlah peluang keemasan ini sekarang! Pinjaman...

Read More

https://uitmkoop.my

English Version

Contact Koperasi Kakitangan UiTM Berhad UitmKoop

error: Content is protected !!
Scroll to Top