Koperasi Serbaguna Iman Malaysia Berhad (KOIMAN)

Koperasi Serbaguna Iman Malaysia Berhad (KOIMAN) dengan bangga mempersembahkan pakej pembiayaan terbaik untuk para anggotanya. Kami memahami keperluan individu dalam menjalani kehidupan yang lebih baik, dan itulah sebabnya kami menawarkan pinjaman peribadi yang fleksibel dan mudah.

Dengan pinjaman peribadi dari KOIMAN, anda dapat menikmati pelbagai kelebihan, termasuk kadar faedah yang kompetitif, tempoh pembayaran yang fleksibel, dan proses permohonan yang pantas. Kami berkomitmen untuk menyediakan penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda, serta membantu anda mencapai matlamat kewangan anda dengan mudah.

Hubungi agen koperasi kami hari ini melalui panggilan atau WhatsApp di 0192983056 untuk maklumat lanjut tentang pakej pembiayaan kami. Sertai KOIMAN sekarang dan nikmati manfaat keanggotaan serta pinjaman peribadi yang sesuai dengan anda!

Pinjaman Peribadi Koperasi Iman Koiman Loan

Koperasi Serbaguna Iman Malaysia Berhad Koiman Summary

 • Koperasi Name: Koperasi Serbaguna Iman Malaysia Berhad
 • Abbreviation / Code Name: Koiman
 • Koperasi Promotion Name: General Info

Perkhidmatan Koperasi Iman (KOIMAN)

Pinjaman Peribadi Koperasi Iman - KOIMAN (Koperasi Serbaguna Iman Malaysia Berhad)

Koperasi Serbaguna Iman Malaysia Berhad (KOPERASI IMAN) ditubuhkan pada 21hb Julai, 1981 dengan modal syer sebanyak RM27,244-00 dan keanggotaan seramai 272 orang. Pada awal penubuhannya, Koperasi Iman terlibat dalam perniagaan trading secara kecil-kecilan dan runcitan. Namun, aktiviti ini berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir berkat kehadiran anggota lembaga yang berpengalaman dari pelbagai latar belakang yang dinamik dan berdaya maju.

Untuk memajukan lagi aktiviti perniagaannya, Koperasi Iman memperkenalkan perkhidmatan Skim Pembiayaan Barangan Pengguna (As-Syarik) kepada anggota-anggotanya. Skim ini membolehkan anggota membeli produk melalui rangkaian yang disediakan oleh koperasi. Produk pengguna yang ditawarkan termasuk barangan elektrik seperti TV, peti ais, air-cond, komputer, hi-fi, perabut, barangan kesihatan, serta motorsikal berjenama MODENAS dan lain-lain. Walaupun begitu, perkhidmatan ini dihentikan pada tahun 2002.

Pada tahun 2005, Koperasi Iman memulakan perkhidmatan Skim Pembiayaan Tunai kepada anggota-anggotanya. Aktiviti dalam skim ini memberikan sumbangan utama kepada pendapatan koperasi. Ia merangkumi pelbagai aspek seperti pemasaran, pemprosesan, kelulusan, kutipan bayaran balik, dan tindak balas terhadap kredit. Skim ini bertujuan untuk menyediakan pembiayaan peribadi tunai kepada anggota-anggota koperasi.

Pembiayaan peribadi tunai ini memberikan pelbagai manfaat kepada anggota-anggota Koperasi Iman. Antaranya termasuk kemudahan pembiayaan yang cepat dan mudah, kadar faedah yang kompetitif, serta tempoh pembayaran yang fleksibel. Ini membolehkan anggota-anggota memenuhi keperluan kewangan mereka dengan lebih baik, sama ada untuk keperluan peribadi, perniagaan kecil, atau untuk tujuan lain yang berkaitan.

Sebagai sebuah koperasi yang berteraskan nilai-nilai Islam, Koperasi Iman berusaha untuk menyediakan perkhidmatan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini bermakna bahawa semua transaksi dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh koperasi dipatuhi dengan prinsip-prinsip syariah yang termaktub dalam Islam.

Dalam usaha untuk terus memperluaskan dan meningkatkan perkhidmatan kepada anggota-anggota, Koperasi Iman sentiasa berusaha untuk mengikuti perkembangan semasa dalam bidang kewangan dan perniagaan. Ini termasuklah memperkenalkan inovasi baru, meningkatkan kecekapan operasi, serta memperluas jaringan rangkaian untuk memberikan nilai tambah kepada anggota-anggota.

Sebagai kesimpulan, Koperasi Serbaguna Iman Malaysia Berhad (KOPERASI IMAN) telah menjalani perjalanan yang cemerlang sejak penubuhannya pada tahun 1981. Dengan pengalaman yang kaya dan sokongan daripada anggota-anggota yang setia, koperasi ini terus berkembang maju dalam menyediakan perkhidmatan kewangan yang berkualiti kepada masyarakat.

Kedai Ar Rahnu X’Change Koperasi Iman

Selain daripada perkhidmatan Skim Pembiayaan Tunai kepada anggota-anggotanya, KOIMAN menawarkan satu lagi perkhidmatan iaitu pembukaan bagi perniagaan Ar Rahnu X’Change. Kedai Ar Rahnu X’Change ini telah mula beroperasi pada 16hb Mei, 2008. Perniagaan Ar~Rahnu ini merupakan satu perniagaan francaise di mana Rakyat Management Services Sdn Bhd (RMS) yang merupakan anak syarikat Bank Rakyat berperanan sebagai francaisor sementara Koperasi Iman sebagai Francaisi.

Selain daripada aktiviti kredit dan pajak gadai, Koperasi Iman juga terlibat dalam aktiviti pertanian iaitu ternakan lembu fidlot dan kambing. Selain itu juga, sebagai nilai tambah aktiviti tersebut, Koperasi Iman juga menghasilkan baja organik dengan jenama sendiri iaitu i-Man Farm. Pusat Ternakan i-Man Farm Koiman kini beroperasi di Hulu Langat dengan keluasan tanah 1.656 ekar. Pusat ternakan ini mampu menempatkan sehingga 250 ekor lembu dan 200 ekor kambing pada satu-satu masa.

Dengan kekuatan kakitangan Koiman yang bertugas di Unit Operasi, Unit Pemasaran dan dengan pemantauan Penyelia Ladang serta di bantu oleh kakitangan am di pusat ternakan, Koperasi Iman yakin bahawa sektor ini mampu bersaing secara agresif di kalangan syarikat perladangan yang sedia ada.

Sehingga 31hb Disember, 2009; Modal Syer dan Yuran Anggota telahpun meningkat kepada RM3,586,960.01 dengan jumlah keanggotaan seramai 10,682 orang. Keanggotaan ini terdiri dari pelbagai lapisan masyarakat; terutamanya dari kalangan kakitangan Kerajaan, Badan-Badan Berkanun dan GLC (Government Link Companies). Koperasi Iman juga adalah ahli kepada ANGKASA (Badan Puncak Gerakan Koperasi) yang mengendalikan khidmat potongan gaji untuk kakitangan Kerajaan dan khidmat Latihan.

Pinjaman Peribadi Koperasi Iman Patuh Syariah

Kempen keanggotaan Koperasi Serbaguna Iman Malaysia Berhad. Keistimewaan pinjaman peribadi Koperasi Iman adalah seperti berikut:

 • Skim Perlindungan Kredit
 • Skim Khairat
 • Skim Pengurusan Wasiat
 • Mendapat Dividen ke atas Syer
 • Kadar Keuntungan pembiayaan yang berpatutan
 • Proses yang Telus, Cepat dan Tepat. Berlandaskan Syariah Islam sepenuhnya.

DOKUMEN

Kepada pemohon yang berminat untuk membuat pinjaman peribadi Koperasi Iman ini, anda perlu menyediakan dokumen seperti 1 Salinan Kad Pengenalan yang disahkan oleh majikan, 1 Penyata gaji asal yang terbaru dan 1 Salinan penyata gaji 3 bulan yang terkini dan disahkan oleh majikan, cop nama, jawatan dan alamat majikan pada Borang BPA 1/79 (ANGKASA).

1 Salinan akaun bank (Muka surat Butiran Peribadi). 1 Salinan penyata bank untuk kemasukan 3 bulan gaji. 1 Salinan surat pengesahan jawatan daripada majikan. 1 Salinan surat tawaran lantikan. 1 Salinan penyata KWSP.

*Tertakluk pada terma dan syarat.

Koiman Ar Rahnu X'Change

Sebagai strategi jangka-panjang Koperasi Iman dalam mempelbagaikan aktivitinya; sebuah kedai pajak gadai berkonsepkan Islam telah dibuka pada 16hb Mei, 2008. Pajak Gadai dari Koiman ini di namakan Ar-Rahnu X’Change dibawah konsep francais dari kumpulan Bank Rakyat. Kedai ini terletak berdekatan dengan Pejabat Urusan Koperasi Iman di Bandar Sri Gombak. Kedai Ar-Rahnu X’Change ini telah dibuka dan perasmiannya oleh Ketua Eksekutif, Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) Dato’ Mansor bin Saad; dalam tahun 2008.

TUJUAN AR–RAHNU KOIMAN

 • Menyediakan alternatif kepada masyarakat dalam memenuhi keperluan wang tunai segera. Menghapuskan penindasan dalam urusan pajak gadai.

KELEBIHAN KOIMAN AR–RAHNU

 • Pinjaman bebas riba.
 • Upah simpan yang rendah berbanding konvesional.
 • Proses lelongan yang telus.
 • Perlindungan insuran.

Frequently Asked Questions (FAQ) about Koperasi Iman (KOIMAN)

Curious about Koperasi Iman (KOIMAN)? Explore our FAQ section for answers to common questions. Find out more about our services, policies, and how we can meet your needs. Dive into our FAQ to discover everything you need to know before getting started. Start exploring now!

Apakah kelayakan untuk pinjaman peribadi Koperasi Iman?

Berikut adalah kelayakan dan syarat yang perlu untuk memohon pinjaman peribadi Koperasi Serbaguna Iman Malaysia Berhad seperti dibawah:-

 • Untuk kakitangan Kerajaan I Badan Berkanun I Majlis Daerah I IPTA.
 • Berjawatan tetap dan tempoh berkhidmat minima 6 bulan. Berusia 19 – 58. Pembiayaan sehingga RM200,000.00.
 • Tempoh bayaran balik pembiayaan selama 120 bulan (10 tahun). Gaji + Elaun tetap tidak kurang RMl,500. Mempunyai skim potongan gaji melalui Biro perkhidmatan Angkasa (BPA).
 • Potongan gaji tidak melebihi 60% daripada gaji asas dan elaun Untuk Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) I GOC I Swasta.
 • Berjawatan tetap dan tempoh berkhidmat minima 6 bulan. Berusia 19 – 58. Pembiayaan sehingga RM200,000.00. Tempoh bayaran balik pembiayaan selama 120 bulan@ 10 tahun.
 • Gaji + Elaun tetap tidak kurang RMl,500. Mempunyai skim potongan gaji melalui Biro perkhidmatan Angkasa (BPA). Potongan gaji tidak melebihi 50% atau 60% daripada gaji asas dan elaun

Artikel Berkaitan Pembiayaan Peribadi Koperasi

Pinjaman Yayasan Ihsan Rakyat: Buletin Kewangan Eksklusif!

Yayasan Ihsan Rakyat Buletin Pinjaman Jelajahi buletin terkini dari Yayasan Ihsan Rakyat untuk panduan eksklusif mengenai penyelesaian kewangan. Klik sekarang untuk maklumat terkini dan manfaat yang ditawarkan. Dapatkan promosi terbaik dari Yayasan Ihsan Rakyat mengenai...

Read More

Koperasi Perkasa: Sahabat Pembiayaan Peribadi Anda!

Pembiayaan Koperasi Perkasa: Koperkasa pilihan terbaik! Dapatkan segala maklumat yang anda perlukan mengenai pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Perkasa (KOPERKASA) untuk kestabilan kewangan anda. Klik untuk maklumat lanjut dan peluang yang menanti anda. Pembiayaan yang...

Read More

Koperasi Ukhwah Malaysia: Pinjaman Peribadi Terhebat!

Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad Pilihan terbaik dengan kemudahan kewangan apabila anda memohon pinjaman peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad dengan amaun sehingga RM200,000! Nikmati keistimewaan dan baca lebih lanjut sekarang! Ini adalah sebuah koperasi...

Read More

Pinjaman Express Power: KATMB Koperasi Tentera Terbaik!

Terokai Pinjaman Express dari Koperasi Tentera (KT) – KATMB Koperasi Tentera (KT) – KATMB membawa kepada anda pinjaman peribadi yang pantas dan berkemampuan, khususnya ditujukan kepada anggota tentera Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Nikmati keistimewaan istimewa...

Read More

Pinjaman Peribadi Koperasi Pertanian KOTANI: Khas Penjawat Awam

Pinjaman Peribadi Koperasi Pertanian (KOTANI) Dapatkan pinjaman peribadi terbaik dari Koperasi Pertanian (KOTANI) dengan kadar yang istimewa berlandaskan prinsip Islam dan menepati syariah antarabangsa. Tawaran terhad kepada anggota dan rebutlah peluang keemasan ini sekarang! Pinjaman...

Read More

https://koiman.com.my

Contact Koperasi Serbaguna Iman Malaysia Berhad KOIMAN

error: Content is protected !!
Scroll to Top