Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad

Biro Angkasa (BPA) merupakan badan yang menyediakan perkhidmatan pemotongan potongan gaji bagi pekerja kerajaan dan swasta yang menjadi ahli koperasi. Ini memudahkan pemohon pinjaman untuk membuat pembayaran bulanan secara automatik melalui potongan gaji mereka. BPA juga menyediakan pelbagai perkhidmatan lain kepada ahli koperasi, seperti penyediaan pinjaman dan pelan simpanan. Dengan perkhidmatan yang diberikan oleh BPA, ahli koperasi dapat menguruskan kewangan mereka dengan lebih efisien dan mudah.

Pinjaman Peribadi​ Biro Angkasa BPA Loan

Biro Angkasa BPA: Summary

  • Koperasi Name: Biro Angkasa
  • Abbreviation / Code Name: BPA
  • Category: #FinancialManagement
  • Purpose: Promotion Name: General info about salary deduction

Mengenai Biro Angkasa

Pinjaman Peribadi​ Biro Angkasa BPA Personal Loan

Biro Angkasa (BPA), atau Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, ditubuhkan pada 12 Mei 1971 di bawah Ordinan Koperatif 33/1948. Penubuhan ini berasal dari cadangan Kongres Kerjasama Kedua yang dirasmikan oleh YAB Tun Abdul Razak Hussein, Perdana Menteri Malaysia yang kedua. ANGKASA diangkat sebagai koperasi yang mewakili gerakan koperasi seluruh Malaysia. Pada 23 Mei 1996, pengiktirafan ini diwartakan.

Mengikut Perenggan 57(2)(b) Akta Koperasi 1993, Menteri mengisytiharkan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad sebagai badan yang mewakili gerakan koperasi Malaysia di peringkat kebangsaan dan antarabangsa (KTPK. (S)07/49/1/9: PN. (PU2) 572/III).

Sebagai badan utama gerakan koperasi negara, ANGKASA juga menjadi ahli ASEAN Cooperative Organization (ACO) dan International Cooperative Alliance (ICA). Presiden ANGKASA, Dato’ Haji Abdul Fattah Haji Abdullah, juga dilantik sebagai Presiden ACO.

Visi, Misi, Matlamat & Fungsi Biro Angkasa

Visi adalah menjadi badan apeks pemangkin pembangunan koperasi terunggul di ASEAN menjelang 2020. Misi adalah menyediakan produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi serta melindungi kepentingan dan memperjuangkan hak gerakan koperasi melalui pengurusan yang professional. Matlamat penubuhan terkandung di dalam Undang-Undang Kecil (UUK) ANGKASA (Pindaan 2010). Menurut subseksyen 4(3) Akta, matlamat sebagai badan yang mewakili Gerakan Koperasi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa (yakni koperasi apeks) ialah:-

  • menyatukan semua koperasi dalam Malaysia;
  • mewakili Gerakan Koperasi Malaysia di peringkat kebangsaan dan antarabangsa;
  • memperjuang, mengawasi dan menjaga kepentingan dan pembangunan koperasi ahli khususnya dan Gerakan Koperasi amnya;
  • dan memudahkan operasi koperasi ahli.

Fungsi utama yang terkandung di dalam UUK 11(1) adalah memastikan matlamatnya tercapai dengan memberi perkhidmatan sebagaimana yang diperihalkan dalam Undang-Undang Kecil. Di dalam UUK 11(2), ANGKASA berfungsi untuk memberi nasihat dan bantuan kepada koperasi ahli dalam perjalanan pengurusan perniagaan mereka; menggalakkan kajian penyelidikan dan pembangunan berkaitan dengan Gerakan Koperasi;

Selain itu, fungsi Angkasa adalah menyedia dan memberi perkhidmatan nasihat dan panduan berkenaan dengan hal pentadbiran, pengurusan, perakaunan, audit, undang-undang, keusahawanan, skim perlindungan sosial termasuk zakat dan wakaf, kemudahan BPA dan lain-lain perkhidmatan untuk kepentingan koperasi ahli dan gerakan Koperasi amnya;

Tidak lupa juga fungsi untuk memajukan pendidikan, latihan dan penerangan ilmu koperasi, dan ilmu perniagaan, keusahawanan dan perindustrian dalam bidang yang dinyatakan dalam perenggan (o) fasal (1) undang-undang kecil 12; dan membantu Kerajaan untuk menggalakkan dan mengembangkan Gerakan Koperasi dalam Malaysia selaras dengan Dasar Koperasi Negara dana pa-apa dasar Kerajaan berhubungan dengan koperasi;

Fungsi yang lain adalah mengambil dayausaha dan initiatif bagi menggalakkan dan menjalankan aktiviti-aktiviti dalam bidang sosial dan ekonomi Negara; mengadakan atau menerima dan mentadbir kumpulan wang, tabung atau skim khas atau am bagi memajukan Gerakan Koperasi; dan memainkan peranan dan menyelaras, sejauh mana yang munasabah, penjagaan alam sekitar;

Berperanan berkhidmat sebagai pusat tumpuan fikiran mengenai segala perkara yang berkaitan dengan Gerakan Koperasi dan mengemukakan fikiran dan pendapat mengenai Gerakan Koperasi kepada mana-mana pihak yang berkaitan;

  1. Akan mengumpul segala maklumat berkaitan dengan Gerakan Koperasi; dan mempromosi dan mengembang teknik pengurusan dan perniagaan serta penggunaan alat dan teknologi yang canggih;
  2. Juga melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan dan kebajikan termasuk penubuhan pasukan sukarela di dalam dan luar Malaysia; dan pada amnya membantu dan memudahkan operasi koperasi ahli.

ANGKASA telah menubuhkan Lapan Sektor Pembangunan Perniagaan Koperai bagi merancang, merangka, mengatur dan melaksanakan skop pembangunan ekonomi, sejajar dengan harapan kerajaan melihat Sektor Koperasi menyumbang RM50 bilion kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)

Hubungi Kami

Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad
Wisma Ungku A.Aziz, Jalan SS6/1
47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor
Tel: +603 7806 1977
Faks: +603 7804 2315

Pejabat Perhubungan ANGKASA Negeri Sarawak
Aras Bawah
Lot 433, Seksyen 65, KTLD
Jalan Matang
93400 Kuching, Sarawak
Tel: +6082 536 092 / 511 528
Faks: +6082 536 062

Pejabat Perhubungan ANGKASA Negeri Sabah
Lot 13, Lorong Grace Square 1
Jalan Pantai Sembulan
88582 Kota Kinabalu, Sabah
Tel: +6088 244 543
Faks: +6088 242 542

Cetakan epenyata gaji anm dan laporan

Pinjaman Peribadi Biro Angkasa: Potongan Gaji yang Mudah

Potongan pinjaman peribadi melalui Biro Angkasa atau BPA adalah proses yang memudahkan kakitangan kerajaan dan badan berkanun mendapatkan pembiayaan peribadi. ANGKASA bertanggungjawab menguruskan personal loan untuk kakitangan yang layak, memastikan potongan dilakukan melalui sistem potongan gaji.

Usul oleh Majikan

Majikan di setiap jabatan kerajaan akan membuat usul bagi kakitangan di bawahnya untuk membuat potongan pinjaman peribadi melalui skim potongan gaji. Ini memudahkan kakitangan dalam membuat loan, serta membolehkan majikan membuat rekod setiap permohonan secara sistematik.

Borang Biro Angkasa

Para pemohon perlu mengemukakan borang pinjaman peribadi beserta borang Biro Angkasa yang telah disahkan oleh majikan. Borang asal berwarna biru dan terdiri daripada dua bahagian. Bagian depan tidak diisi, manakala bahagian belakang mengandungi butiran pemohon. Bagian 3 perlu disahkan oleh majikan dengan tandatangan dan cop rasmi.

Proses Permohonan

Setiap jabatan mempunyai proses yang berbeza dalam pengesahan borang Biro Angkasa. Ada yang memerlukan pemohon mengisi borang sebelum pengesahan, manakala yang lain membenarkan pengesahan segera. Tempoh pengesahan juga berbeza, dari satu hari sehingga dua minggu bergantung kepada prosedur jabatan masing-masing.

Proses pinjaman peribadi melalui Biro Angkasa adalah cara yang efisien bagi kakitangan kerajaan dan badan berkanun untuk mendapatkan pembiayaan peribadi tanpa kesulitan yang berlebihan. Dengan kemudahan ini, kakitangan dapat memenuhi keperluan kewangan mereka dengan lebih lancar dan efektif.

Tabiat Buruk yang Harus Dielakkan Apabila Memohon Pinjaman Peribadi Melalui Potongan Biro Angkasa

Pada zaman dahulu, proses mendapatkan tandatangan dan cop majikan untuk pinjaman peribadi adalah lebih mudah kerana tapisan tidak begitu ketat seperti sekarang. Pada masa itu, majikan tidak begitu kritikal terhadap permohonan pinjaman peribadi.

Perubahan dalam Proses

Pada masa lalu, proses mendapatkan tandatangan dan cop majikan untuk pinjaman peribadi adalah lebih mudah kerana tapisan tidak begitu ketat seperti sekarang. Majikan tidak terlalu kritikal terhadap permohonan pinjaman peribadi.

Langkah Proaktif oleh Majikan

Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah potongan pinjaman peribadi pemohon hingga mencapai 60% dari pendapatan kasar, ketua jabatan dan pengarah mulai mengambil langkah proaktif dengan tapisan yang lebih ketat. Mereka bimbang dengan tabiat meminjam yang berleluasa di kalangan kakitangan kerajaan.

Surat Tatatertib

Beberapa jabatan atau kementerian telah mengeluarkan surat tatatertib kepada kakitangan yang membuat pinjaman peribadi dengan cara yang tidak sah, khususnya jika potongan melebihi 60%. Ini bertujuan untuk mengawal tabiat meminjam yang tidak terkawal.

Tindakan oleh Agensi Kerajaan

Beberapa agensi kerajaan telah memperketat akses kakitangan untuk membuat pinjaman peribadi dengan koperasi atau institusi kewangan selain bank dan koperasi ‘in-house’. Langkah ini bertujuan untuk mengurangkan tabiat meminjam yang berleluasa di kalangan warga kerajaan.

Kesimpulan

Niat kerajaan untuk memudahkan kakitangan kerajaan mendapatkan pembiayaan peribadi adalah baik. Namun, penting bagi pemohon untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan dan mengelakkan tabiat meminjam yang berleluasa. Membuat pinjaman peribadi tidak salah selagi tidak melibatkan gejala tabiat meminjam yang berlebihan dan merugikan diri sendiri.

Frequently Asked Questions (FAQ) about Biro Angkasa (BPA)

Curious about Biro Angkasa (BPA)? Explore our FAQ section for answers to common questions. Find out more about our services, policies, and how we can meet your needs. Dive into our FAQ to discover everything you need to know before getting started. Start exploring now!

Berapa peratus caj perkhidmatan yang dikenakan oleh pihak Biro Angkasa?

Biasanya, Biro Angkasa mengenakan caj perkhidmatan sebanyak 2% setiap bulan atas jumlah potongan bulanan (installment) untuk pinjaman peribadi. Walau bagaimanapun, kadar caj ini boleh berbeza-beza bergantung kepada promosi yang ditawarkan oleh bank dan koperasi.

Kenapa pinjaman kakitangan kerajaan di Malaysia kebanyakan perlu melalui potongan Biro Angkasa?

Pinjaman peribadi untuk kakitangan kerajaan atau swasta terpilih (GLC) mesti melalui Biro Angkasa kerana adalah satu-satunya badan yang memberikan perkhidmatan pemotongan pinjaman peribadi melalui skim potongan gaji. Ini bermakna bahawa bayaran ansuran bulanan akan dipotong secara automatik daripada gaji bulanan pemohon, menjadikannya lebih mudah dan mudah untuk menguruskan pembayaran. Potongan ini memastikan bahawa bayaran ansuran dilakukan secara konsisten dan tepat pada masanya, mengurangkan risiko pembayaran lewat atau tertunggak.

Selain itu, Biro Angkasa juga mempunyai sistem yang teratur dan terkawal dengan baik untuk memproses pemotongan pinjaman peribadi, memberikan keyakinan kepada bank atau institusi kewangan bahawa ansuran akan dibuat dengan lancar. Ini menjadikan proses pembiayaan lebih selamat dan diurus dengan cekap bagi kakitangan kerajaan dan swasta yang memohon pinjaman peribadi melalui skim potongan Biro Angkasa.

Kenapa pinjaman kakitangan kerajaan di Malaysia kebanyakan perlu melalui potongan Biro Angkasa?

Pinjaman peribadi untuk kakitangan kerajaan atau swasta terpilih (GLC) mesti melalui Biro Angkasa kerana adalah satu-satunya badan yang memberikan perkhidmatan pemotongan pinjaman peribadi melalui skim potongan gaji.

https://angkasa.coop

Hashtag / Keywords

#ANGKASA

Contact Biro Angkasa BPA

error: Content is protected !!
Scroll to Top