Pinjaman Peribadi Koperasi Kospeta Malaysia Berhad Personal Loan

Terhebat dan terbaik Pinjaman Peribadi Koperasi Kospeta Malaysia Berhad dengan meliputi pinjaman bercagar dan pembiayaan kecemasan. Anda boleh memohon pembiayaan motosikal dan overlap pinjaman sediada. Dapatkan sekarang!

Koperasi Kospeta Malaysia Berhad
Mohon pinjaman peribadi Koperasi Kospeta Malaysia Berhad dengan pembiayaan hebat dan menarik sepanjang tahun. Interest rendah, payout tinggi dan boleh overlap pula. Mohon segera sekarang!

Koperasi Kospeta Malaysia Berhad Pinjaman Peribadi Summary

 • Koperasi Name: Koperasi Kospeta Malaysia Berhad
 • Abbreviation / Code Name: KOSPETA
 • Koperasi Promotion Name: Promotion about Pinjaman Peribadi Koperasi Kospeta Malaysia Berhad Personal Loan
 • Personal Loan Promotion Period: ~ call for confirmation ~
 • Open to: Government
 • Max Loan Amount: RM150k

Pinjaman Berjamin (4201) Koperasi Kospeta Malaysia Berhad

Amaun pembiayaan RM 80,000.00 dibawah skim Pinjaman Peribadi Koperasi Kospeta Malaysia Berhad Personal Loan ini adalah dihadkan kepada 30 bulan gaji pemohon dicampur dengan jumlah modal yuran yang telah dibayar dan DITOLAK segala tanggungan anggota kepada koperasi tidak termasuk skim pembiayaan bercagar.

Anggota adalah layak membuat permohonan ini tertakluk dengan syarat-syarat sepertri berikut:-

 1. Tidak mempunyai baki hutang skim pembiayaan 90% atau skim pembiayaan segera.
 2. Memerlukan sekurang-kurangnya 4 orang penjamin terdiri daripada anggota yang berkelayakan (jumlah tanggungan jaminan oleh penjamin-penjamin adalah samada secara bersekutu atau berasingan meliputi seluruh amaun pembiayaan berkenaan).
 3. Tempoh bayaran balik pembiayaan adalah tidak melebihi 120 bulan.
 4. Bayaran perkhidmatan adalah sebanyak 5.2% setahun.
 5. Bayaran balik pembiayaan bagi tujuan membuat permohonan pembiayaan baru boleh dilakukan dengan syarat dikenakan bayaran perkhidmatan sebanyak RM10.00.
 6. Penyata gaji asal dan terkini.
 7. Pekerja kontrak kemukakan surat kontrak yang terkini.
 8. Anggota tidak layak membuat permohonan pembiayaan baru sehingga pembiayaan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya.

Jenis Pembiayaan Peribadi Koperasi Kospeta Malaysia Berhad Personal Loan

Pembiayaan 90% (4202) Koperasi Kospeta Malaysia Berhad

Skim Pinjaman Peribadi Koperasi Kospeta Malaysia Berhad Personal Loan ini layak dipertimbangkan kepada anggota tertakluk dengan syarat-syarat seperti berikut:-

 1. Amaun pembiayaan adalah tidak melebihi 90% daripada jumlah modal yuran anggota.
 2. Anggota tidak mempunyai baki pembiayaan berjamin atau pembiayaan segera.
 3. Tidak memerlukan penjamin atau cagaran.
 4. Tempoh bayaran balik pembiayaan adalah tidak melebihi 60 bulan.
 5. Penyata gaji asal dan terkini.
 6. Pekerja kontrak kemukakan surat kontrak yang terkini.
 7. Bayaran perkhidmatan adalah sebanyak 5% setahun.

Pembiayaan Kecemasan (4204) Koperasi Kospeta Malaysia Berhad

Amaun Pinjaman Peribadi Koperasi Kospeta Malaysia Berhad Personal Loan adalah dihadkan kepada 30 bulan gaji anggota dicampur dengan jumlah modal yuran berbayar DITOLAK segala tanggungan anggota kepada koperasi kecuali skim pembiayaan bercagar atau RM5,000.00 tertakluk mana yang kurang.

Anggota layak membuat pembiayaan ini dengan syarat:-

 1. Sekurang-kurangnya 1 orang penjamin terdiri daripada anggota yang berkelayakan (jumlah tanggungan jaminan oleh penjamin-penjamin samada secara bersekutu atau berasingan meliputi seluruh amaun pembiayaan).
 2. Permohonan hendaklah dibuat menggunakan borang Kospeta dengan menyatakan alasan keperluan pembiayaan.
 3. Tempoh bayaran balik pembiayaan adalah tidak melebihi 36 bulan.
 4. Bayaran perkhidmatan adalah sebanyak 4.99% setahun.
 5. Penyata gaji asal dan terkini.
 6. Pekerja kontrak kemukakan surat kontrak yang terkini.
 7. Anggota yang telah menyelesaikan keseluruhan pembiayaan ini adalah layak dipertimbangkan untuk permohonan pembiayaan seterusnya.

Pembiayaan Motosikal – Konvensional (4209)

Anggota layak membuat permohonan ini dengan syarat:-

 1. Membeli motorsikal baru yang diuruskan oleh koperasi
 2. Had pembiayaan adalah 100% harga sebenar motorsikal termasuk insuran dan cukai jalan tidak melebihi had maksima RM10,000.00
 3. Amaun pembiayaan adalah dihadkan kepada 30 bulan gaji anggota dicampur dengan jumlah modal yuran berbayar DITOLAK segala tanggungan anggota kepada koperasi tidak termasuk pembiayaan bercagar.
 4. Penjamin sekurang-kurangnya 3 orang anggota yang berkelayakan. (jumlah tanggungan jaminan oleh penjamin-penjamin samada secara bersekutu atau berasingan meliputi seluruh amaun pembiayaan)
 5. Tempoh bayaran balik pembiayaan adalah tidak melebihi 48 bulan.
 6. Bayaran perkhidmatan pembiayaan adalah 6% setahun.
 7. Permohonan hendaklah dibuat menggunakan borang yang sediakan oleh koperasi dan pemohon perlu menandatangani semua borang berkaitan termasuk pindahmilik.
 8. Perakuan pendaftaran motorsikal akan diwasikan tuntutan hakmilik oleh koperasi sehingga peminjam menyelesaikan bayaran balik pembiayaan sepenuhnya.
 9. Bagi tahun pertama, jumlah pembiayaan adalah dikira berdasarkan harga sebenar motorsikal termasuk harga insuran comprehensive dan cukai jalan.
 10. Bagi tahun kedua dan seterusnya sehingga pembiayaan selesai, pembaharuan insuran comprehensive dan cukai jalan hendaklah dibuat melalui skim pembiayaan insuran dan cukai jalan yang disediakan oleh koperasi.
 11. Penyata gaji asal dan terkini.
 12. Pekerja kontrak kemukakan surat kontrak yang terkini.

Anggota yang telah menyelesaikan keseluruhan pembiayaan motorsikal ini adalah layak untuk dipertimbangkan untuk permohonan pembiayaan seterusnya.

Pembiayaan Bertindih (Overlap) Koperasi Kospeta Malaysia Berhad Personal Loan

Pembiayaan Bertindih Skim Pinjaman Peribadi Koperasi Kospeta Malaysia Berhad Personal Loan ini betujuan membantu anggota yang memerlukan kewangan walaupun pembiayaan terdahulu belum diselesaikan bayaran sepenuh.

 1. Kelayakan maksima pembiayaan boleh diberikan secara satu permohonan anggota atau dibuat secara berperingkat.
 2. Sekiranya pembiayaan dibuat secara berperingkat maka kelayakan maksima adalah ditentukan berasas kepada permohonan yang pertama.
 3. Pembiayaan boleh dibuat kepada skim Pembiayaan Berjamin atau Pembiayaan 90% atas modal syer.
 4. Pembiayaan terdahulu telah diselesaikan melebihi 50% dengan bayaran dibuat melalui potongan gaji.
 5. Penyata gaji asal dan terkini.
 6. Pekerja kontrak kemukakan surat kontrak yang terkini.

Koperasi Kospeta Secured Loan

5.20%

/p.a

Koperasi Kospeta 90% Financing

5.00%

/p.a

Koperasi Kospeta Overlap Loan

Ask

/p.a

Pembiayaan Peribadi – TPTP (4201TP)

Pembiayaan Peribadi – TPTP ( 4201TP) Skim Pinjaman Peribadi Koperasi Kospeta Malaysia Berhad Personal Loan ini bertujuan membantu anggota yang memerlukan kewangan tanpa membebankan penjamin yang lain.

 1. Mempunyai jumlah syer minimum RM3,000.00.
 2. Tempoh bayaran sehingga 120 bulan.
 3. Tiada penjamin dan berkelayakan kepada ahli berstatus Tetap.
 4. Pengesahan daripada Majikan serta 2 orang saksi.
 5. Caj TPTP adalah 3% dari jumlah pembiayaan.
 6. Penyata gaji asal terkini.
 7. Layak mengambil pembiayaan Kecemasan sebanyak RM2,000.00 sahaja.
 8. Tidak layak memohon lain-lain pembiayaan TPTP.
 9. Penyata gaji asal dan terkini.
 10. Pekerja kontrak kemukakan surat kontrak yang terkini.

https://kospeta.coop

English Version

About Us

Contact Koperasi Kospeta Malaysia Berhad

error: Content is protected !!
Scroll to Top