Perkhidmatan Kewangan Terunggul: Koperasi Co-opbank Pertama (CBP)

Koperasi Co-opbank Pertama (CBP) adalah pilihan terdepan dalam perkhidmatan kewangan di Malaysia. Dengan warisan yang kukuh dan komitmen kepada kepercayaan, kami menyediakan pelbagai produk dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan kewangan anda. Dapatkan kepuasan dan kecekapan dengan Co-opbank Pertama (CBP) hari ini.

Pinjaman Co-opbank Pertama CBP Personal Loan

Co-opbank Pertama CBP: Personal Loan Summary

 • Bank Name: Co-opbank Pertama
 • Abbreviation / Code Name: CBP
 • Bank Promotion Name: General Info about Pinjaman Co-opbank Pertama CBP Personal Loan

Pengenalan Kepada Co-opbank Pertama CBP

Co-opbank Pertama, yang sebelum ini dikenali sebagai Bank Persatuan, adalah salah satu institusi koperasi yang terkemuka di Malaysia. Sejak penubuhannya, bank ini telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang mencari perkhidmatan kewangan yang dipercayai dan berkesan. Berikut adalah sejarah dan perkembangan terkini Co-opbank Pertama:

Sejarah Koperasi Co-opbank Pertama Malaysia Berhad

Koperasi Co-opbank Pertama Malaysia Berhad bermula dengan nama “The Province Wellesley Co-operative Banking Union Limited” apabila didaftarkan pada 7 Jun 1950 di bawah Akta Koperasi 1993. Seiring dengan masa, bank ini telah mengalami beberapa perubahan nama:

 • Pada tahun 1959: Bank Persatuan Kerjasama Seberang Perai Berhad
 • Pada tahun 1995: Koperasi Bank Persatuan Malaysia Berhad
 • Pada tahun 2014: Koperasi Co-opbank Persatuan Malaysia Berhad

Transformasi Menjadi Co-opbank Pertama CBP

Pada tahun 2018, dalam Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan yang ke-59, terdapat satu perubahan penting dalam struktur dan identiti bank ini. Pindaan Undang-Undang Kecil (UUK) CBP telah diluluskan, dan ini melibatkan pertukaran nama dari Koperasi Co-opbank Persatuan Malaysia Berhad kepada Koperasi Co-opbank Pertama Malaysia Berhad.

Komitmen Terhadap Pelayanan Berkualiti

Sebagai sebuah institusi kewangan yang terkemuka, Co-opbank Pertama berkomitmen untuk terus menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Dengan pelbagai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan, termasuk pelbagai pinjaman peribadi dengan kadar faedah yang bersaing, bank ini terus menjadi pilihan utama bagi masyarakat Malaysia.

Latihan Pematuhan Syariah Co-opbank Pertama CBP

Co-Opbank Pertama Bank Persatuan

Pelaksanaan Pematuhan Syariah: Membangun Kepatuhan dalam Kewangan Islam

Pematuhan syariah adalah pondasi yang kukuh dalam landskap kewangan Islam, dan Koperasi Co-opbank Pertama Malaysia Berhad memegang teguh prinsip ini. Untuk memastikan setiap produk kami selalu mematuhi prinsip Syariah, kami akan mengadakan satu latihan pematuhan Syariah yang teliti. Adalah penting untuk ditekankan bahawa langkah-langkah yang akan diambil tidak akan mengubah sebarang syarat penting atau kewajipan pelanggan terhadap pembiayaan, dan proses ini akan dilakukan tanpa sebarang yuran kepada pelanggan.

Pemberitahuan Kepada Pelanggan: Memahami Perubahan dan Langkah-Langkah

Kami akan menghantar pemberitahuan kepada setiap pelanggan untuk memberitahu tentang perkara berikut:

 1. Pindaan kepada Surat Tawaran: Terdapat perubahan dalam Surat Tawaran yang ditandatangani antara pelanggan dan Koperasi Co-opbank Pertama Malaysia Berhad.
 2. Pelantikan Agen Pematuhan: Koperasi Co-opbank Pertama Malaysia Berhad akan dilantik sebagai agen pelanggan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi memastikan pematuhan Syariah dalam dokumentasi keselamatan.

Langkah-Langkah Pematuhan Syariah: Memastikan Kepatuhan Dokumentasi

Langkah-langkah yang akan diambil termasuk memastikan pematuhan Syariah terhadap dokumentasi keselamatan yang sedia ada. Ini termasuklah menukar dokumen Bai’ Inah yang lama kepada dokumen Bai’ Inah yang baru. Sila rujuk kepada lampiran 1 dan lampiran 2 untuk contoh dokumen Bai Inah yang baru. Bagi maklumat lanjut, sila hubungi kami di: 1-300-88-7650.

Kami berkomitmen untuk memastikan kepatuhan Syariah dalam semua aspek operasi kami dan terus memberikan perkhidmatan yang berkualiti tinggi kepada pelanggan kami dalam rangka memperkukuhkan landskap kewangan Islam.

Pembiayaan Peribadi i-Lestari Co-opbank Pertama CBP

Pinjaman Peribadi CBP: Kadar Keuntungan Serendah 4.15% setahun

Dapatkan pinjaman peribadi yang sesuai dengan keperluan anda melalui Co-opbank Pertama dengan ciri-ciri berikut:

 • Kadar Keuntungan: 4.15% setahun.
 • Had Maksima Pinjaman: RM 200,000.00.
 • Tempoh Pinjaman: 10 tahun.
 • Ditawarkan melalui semua cawangan Co-opbank Pertama dan tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan.

Koperasi/Korporat-i Co-opbank Pertama CBP: Pelbagai Pilihan Pembiayaan

Jadikan impian anda menjadi kenyataan dengan pelbagai skim pembiayaan yang ditawarkan oleh Jabatan Pembiayaan Koperasi dan Korporat Co-opbank Pertama:

 • Pinjaman Peribadi CBP Kadar Keuntungan/Kadar Profit: KAPK + 0.5% setahun.
  • Tempoh: 120 bulan (Minimum).
 • Pembiayaan Hartanah: KAPK + 0.5% setahun.
  • Tempoh: 180 Bulan (Minimum).
 • Pembiayaan Penyambung: KAPK + 0.5% setahun.
  • Tempoh: 60 Bulan (Minimum).
 • Pemfaktoran-i: 3.5% daripada nilai invois.
  • Tempoh: 60 Bulan.
 • Ditawarkan melalui Jabatan Pembiayaan Koperasi dan Korporat Co-opbank Pertama dan tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan.

Dapatkan pembiayaan yang sesuai dengan keperluan anda melalui Co-opbank Pertama. Hubungi kami hari ini untuk maklumat lanjut.

Frequently Asked Questions (FAQ) about Co-opbank Pertama CBP

Curious about Co-opbank Pertama CBP? Explore our FAQ section for answers to common questions. Find out more about our services, policies, and how we can meet your needs. Dive into our FAQ to discover everything you need to know before getting started. Start exploring now!

Apakah nama lama Co-opbank Pertama CBP?

Nama lama Co-opbank Pertama CBP yang dahulu dikenali sebagai Bank Persatuan adalah sebuah coop bank yang dipercayai di Malaysia.

Article Related to Personal Financing from Banks

www.cbp.com.my

Hashtag / Keywords

#pinjamanperibadi #Bank #CBP

Contact Co-opbank Pertama CBP

error: Content is protected !!
Scroll to Top