Pembiayaan Koperasi Perkasa: Koperkasa pilihan terbaik!

Dapatkan segala info pembiayaan Koperasi Perkasa (KOPERKASA) dengan maklumat terperinci tersedia untuk anda. Klik untuk maklumat lanjut dan peluang kestabilan kewangan.

Pembiayaan Koperasi Perkasa Koperkasa terdiri dari pembiayaan kenderaan, menunaikan umrah / fardhu haji, kebajikan dan pendidikan. Dapatkan maklumat sekarang!

Koperasi Perkasa Koperkasa

Pembiayaan Koperasi Perkasa Koperkasa Summary

 • Koperasi Name: Koperasi Perkasa
 • Abbreviation / Code Name: KOPERKASA
 • Koperasi Promotion Name: General info about personal financing koperasi in Malaysia

Pembiayaan Kenderaan Koperasi Perkasa

Pembiayaan kenderaan Koperasi Perkasa bertujuan untuk memberi kemudahan kepada anggota KOPERKASA untuk membeli kenderaan serta memohon wang tunai dalam satu masa.

CONCEPT Bai Al-Inah

 • JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN RM60,000
 • KADAR KEUNTUNGAN 5% untuk pembiayaan RM10,000 dan ke bawah. 6% untuk pembiayaan RM10,001 hingga RM60,000
 • TEMPOH BAYARAN BALIK Maksimum 5 tahun untuk pembiayaan RM10,000 dan ke bawah. Maksimum 10 tahun untuk pembiayaan RM10,001 hingga RM60,000
 • JAMINANDaftar hak milik adalah atas nama peminjam dan hak milik dituntut oleh KOPERKASA sepanjang tempoh pembiayaan.
 • INSURAN & CUKAI JALAN Insuran Comprehensive hendaklah diambil menerusi KOPERKASA, sepanjang tempoh pembiayaan.

SYARAT-SYARAT

 • Anggota Koperkasa yang mempunyai potongan aktif.
 • Anggota yang baru mendapat kelulusan keanggotaan boleh terus memohon pembiayaan.
 • Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.
 • Jumlah layak dibiaya adalah berdasarkan had potongan gaji dan tertakluk kepada kedudukan kewangan Koperkasa.

DOKUMEN

 1. Surat penjelasan mengenai kelulusan pinjaman daripada KOPERKASA bersama-sama inbois.
 2. Salinan asal slip gaji terkini pemohon (yang telah dicop dan disahkan)
 3. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan)

Pembiayaan Pembelian Alat & Barangan Koperasi Perkasa

Pembiayaan Pembelian Alat & Barangan bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada anggota Koperasi Perkasa untuk membeli alat dan barangan keperluan rumah secara bayaran ansuran.

KONSEP Bai Al-Inah

 • JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAANRM20,000
 • KADAR KEUNTUNGAN5.99%
 • TEMPOH BAYARAN BALIK Maksimum 8 tahun
 • JAMINAN TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT

 • Anggota Koperkasa yang mempunyai potongan aktif.
 • Anggota yang baru mendapat kelulusan keanggotaan boleh terus memohon pembiayaan.
 • Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.
 • Jumlah layak dipinjam berdasarkan had potongan gaji.

DOKUMEN

 1. Salinan asal slip gaji terkini pemohon (yang telah dicop dan disahkan)
 2. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan)

Pembiayaan Pendidikan Koperasi Perkasa

Pembiayaan Peribadi bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada anggota Koperasi Perkasa bagi pembiayaan pendidikan anak-anak atau anggota itu sendiri.

JENIS Bai Al-Inah

 • JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN: RM5,000 untuk peringkat sekolah rendah / menengah, RM30,000 untuk peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam / Swasta atau kolej
 • KADAR KEUNTUNGAN 5%
 • TEMPOH BAYARAN BALIK: Sehingga 5 tahun untuk peringkat sekolah rendah / menengah, sehingga 15 untuk peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam / Swasta atau kolej
 • JAMINAN: TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT

 • Anggota Koperkasa yang mempunyai potongan aktif.
 • Anggota yang sudah 3 bulan menjadi anggota dan potongan gaji untuk Modal Yuran Bulanan telah dimulakan.
 • Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.

DOKUMEN

 1. Salinan asal slip gaji terkini pemohon (yang telah dicop dan disahkan oleh majikan anggota)
 2. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan oleha majikan anggota)
 3. Salinan sijil kelahiran anak (yang telah dicop dan disahkan oleh majikan anggota)
 4. Surat tawaran IPT, jika berkenaan (yang telah dicop dan disahkan oleh majikan anggota)

Pinjaman Kewangan untuk Kebajikan dari Koperasi Perkasa

Pembiayaan Kebajikan bertujuan untuk memberikan kepada anggota Koperasi Perkasa dalam urusan berikut:

Kematian keluarga terdekat;

 1. Ketika ditimpa mala petaka seperti kebakaran, banjir, ribut taufan dan kemalangan serius lain;
 2. Rawatan Kesihatan / Rawatan doktor pakar / pembelian produk kesihatan.

JENIS Bai Al-Inah

 • JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN RM10,000
 • PERATUS KEUNTUNGAN serendah 5%
 • TEMPOH BAYARAN BALIK Maksimum 10 tahun
 • JAMINAN TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN KOPERASI PERKASA

 • Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan kepada Peraturan Kewangan Jabatan/Majikan.
 • 3 bulan menjadi anggota dan potongan gaji untuk Modal Yuran Bulanan telah dimulakan.

DOKUMEN

 1. Dokumen-dokumen asal yang sah seperti laporan Polis, syor dan sokongan doktor atau doktor pakar, resit atau Sijil Kematian sebagai bukti kejadian yang berlaku.
 2. Salinan asal slip gaji pemohon,
 3. Salinan MyKad Pemohon.

Pembiayaan Pelancongan Koperasi Perkasa (termasuk UMRAH)

Pinjaman Peribadi Koperasi Perkasa - Personal Loan Koperkasa

Pembiayaan Pelancongan bertujuan memberikan kemudahan kepada anggota Koperasi Perkasa untuk membeli tiket penerbangan luar atau dalam negara dan penambahan wang saku semasa pemergian. Pembiayaan ini juga boleh digunakan untuk tujuan UMRAH.

PRINSIP Bai Al-Inah

 • JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN RM10,000
 • KADAR KEUNTUNGAN 6%
 • TEMPOH BAYARAN BALIK Maksimum 10 tahun
 • JAMINAN TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT FINANCING

 • Anggota KOPERKASA yang mempunyai potongan aktif.
 • Anggota yang baru mendapat kelulusan keanggotaan boleh terus memohon pembiayaan.
 • Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.
 • Permohonan hendaklah tidak kurang dari 45 hari bekerja daripada tarikh keberangkatan.
 • Anggota hendaklah mendapatkan Pakej Umrah daripada Syarikat yang dilantik oleh KOPERKASA.

DOKUMEN

 1. Salinan asal slip gaji terkini pemohon (yang telah dicop dan disahkan)
 2. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan)
 3. Dokumen-dokumen sokongan lain yang diperlukan.

Pembiayaan Koperasi Perkasa Koperkasa Reviews

Customer Reviews about Pembiayaan Koperasi Perkasa Koperkasa

Yayasan Ihsan Rakyat - YIR Personal Loan Koperasi Malaysia. Promosi Pinjaman Peribadi terhebat. 3 days approval. Call / SMS / WhatsApp slipgaji ke 019-2983056.

Mohd Azwan

https://personalfinancingloan.com

*sumber: Koperkasa Website

Artikel Berkaitan Pembiayaan Peribadi Koperasi

Pinjaman Yayasan Ihsan Rakyat: Buletin Kewangan Eksklusif!

Yayasan Ihsan Rakyat Bulletin Loan: The ultimate guide Mari teroka Buletin Pinjaman Yayasan Ihsan Rakyat untuk maklumat eksklusif mengenai penyelesaian kewangan. Klik sekarang untuk maklumat terkini dan manfaat. Dapatkan promosti terhebat Yayasan Ihsan Rakyat mengenai...

Read More

Pembiayaan Peribadi: Koperasi Perkasa yang exclusive dan terhebat!

Pembiayaan Koperasi Perkasa: Koperkasa pilihan terbaik! Dapatkan segala info pembiayaan Koperasi Perkasa (KOPERKASA) dengan maklumat terperinci tersedia untuk anda. Klik untuk maklumat lanjut dan peluang kestabilan kewangan. Pembiayaan Koperasi Perkasa Koperkasa terdiri dari pembiayaan kenderaan,...

Read More

Koperasi Ukhwah Malaysia: Pinjaman Peribadi Terhebat!

Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad Ternyata pelbagai kemudahan disediakan untuk pinjaman peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad! Nikmati keistimewaan dan baca lebih lanjut sekarang! Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad adalah pembiayaan tunai terbaik yang...

Read More

Pinjaman Express Power: KATMB Koperasi Tentera Terbaik!

Pinjaman Peribadi Koperasi Tentera KT KATMB Terokai pinjaman express KATMB Koperasi Tentera dengan kemudahan pantas! Nikmati keistimewaan istimewa. Baca lebih untuk info lanjut. Pinjaman Peribadi Koperasi Tentera KT KATMB ditujukan kepada anggota tentera Angkatan Tentera...

Read More

Contact Koperasi Perkasa

error: Content is protected !!
Scroll to Top