Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI

Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI menawarkan pelbagai jenis pembiayaan untuk anggota-anggotanya. Antaranya pembiayaan rumah, pembiayaan kenderaan dan lain-lain. Terdapat banyak lagi promosi pembiayaan untuk kakitangan kerajaan dan badan berkanun terpilih (GLC). Tetapi koperasi mana yang sesuai untuk anda? Klik untuk keterangan lanjut.

Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI
Jom mohon Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI dan pelbagai pilihan kopeasi dan bank yang ada. Hanya di sini tempatnya.

Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI Summary

 • Bank Koperasi Name: Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad
 • Abbreviation / Code Name: KBI
 • Bank Koperasi Promotion Name: Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad
 • Personal Loan Promotion Period: –
 • Open to: Government and Private Sector
 • Max Loan Amount: RM150k

Pembiayaan Kenderaan

Tujuan

Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI iaitu pembiayaan kenderaan ini bertujuan untuk membeli kenderaan baru atau terpakai yang usianya tidak melebihi seratus lapan puluh (180) bulan.

Kaedah

 • Murabahah atau;
 • Bai bithaman Ajil

Jumlah Pembiayaan Yang Ditawarkan

Maksimum jumlah pinjaman kenderaan bagi Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI adalah RM45,000 (Ringgit Malaysia : Empat Puluh Lima Ribu Sahaja

Skim Pembiayaan Rumah & Ubahsuai Rumah

Tujuan

Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad untuk perumahan ini bertujuan untuk membeli, membina dan mengubahsuai rumah.

Kaedah

 • Al-Bai Bithaman Ajil atau;
 • Musyarakah Mutanaqisah atau;
 • Bai Al Inah atau;
 • Tawarruq

Jumlah Pembiayaan Yang Ditawarkan

 1. RM 100,000 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus Ribu Sahaja)bagi pembelian rumah dengan cagaran / penjamin
 2. RM45,000 (Ringgit Malaysia : Empat Puluh Lima Ribu Sahaja) bagi tujuan ubahsuai dengan penjamin.

Pinjaman IPT

Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI

Tujuan

Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad untuk pinjaman IPT ini bertujuan untuk membiayai pengajian anggota dan tanggungan di mana-mana IPT atau Pusat Latihan Kemahiran Bertauliah dengan keutamaan diberi pada pelajar yang memohon untuk melanjutkan pengajian di Kolej Dar Al-Hikmah (KDH), KBI Caltech atau Kolej Instech.

Kaedah

 • Bai Al Inah atau;
 • Tawarruq

Jumlah Pinjaman Yang Ditawarkan

Maksimum jumlah pinjaman pelajaran IPT bagi Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI adalah RM30,000 (Ringgit Malaysia : Tiga Puluh Ribu Sahaja)

Pembiayaan Kenderaan

6%

/p.a

Pembiayaan Perumahan

-

/p.a

Pinjaman IPT

-

/p.a

Skim Pembiayaan Tanah

Tujuan

Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad ini bertujuan untuk membeli Tanah.

Kaedah

 • Al-Bai Bithaman Ajil atau;
 • Musyarakah Mutanaqisah atau;
 • Murabahah

Jumlah Pembiayaan Yang Ditawarkan

Maksimum jumlah Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad untuk hartanah adalah RM65,000 (Ringgit Malaysia : Enam Puluh Lima Ribu Sahaja)

Skim Mawaddah (Pembiayaan Perkahwinan)

Tujuan

Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad ini untuk tujuan perkahwinan

Kaedah

 • Bai Al Inah atau;
 • Tawarruq

Jumlah Pinjaman Yang Ditawarkan

Maksimum jumlah pinjaman adalah RM20,000 (Ringgit Malaysia : Dua Puluh Ribu Sahaja)

Al Qardhul Hassan (Skim Kebajikan)

Tujuan

Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad untuk tujuan kebajikan

Jumlah Pinjaman Yang Ditawarkan

Maksimum jumlah pinjaman adalah RM3000 (Ringgit Malaysia : Tiga Ribu Sahaja)

SAHAM ESOS/IPO

Skim Pembiayaan Saham Secara Syariah

Sejajar dengan misi KBI, kami akan sentiasa meneroka peluang dan produk-produk terbaru yang berteraskan syariah untuk kepentingan ummah.

Skim Pembiayaan Saham Secara Syariah merupakan produk terbaru Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad, menawarkan kemudahan pembiayaan khususnya kepada individu yang berminat untuk mendapatkan pembiayaan bagi pembelian saham – saham tersenarai di bursa saham Malaysia. Tumpuan utama skim ini ialah untuk membiayai pekerja-pekerja yang bertugas di syarikat-syarikat awam tersenarai ( Public Listed Company) dan mendapat peruntukan Skim ESOS ( Employee’s Share Option Scheme).

Jika anda berminat untuk Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad, sila hubungi nombor dibawah:

Urusan Jual Beli emas & perak

basariah@kbi.com.my
No. Telefon:603- 4147 2143 603- 4147 2145 603- 4147 2142
No. Fax: 603- 4147 4942

Waktu berurusan

Isnin hingga Jumaat 9.00 pagi hingga 5.00 petang
Waktu berurusan Isnin hingga Jumaat di bulan Ramadhan 9.00 pagi hingga 4.00 petang

Bank urus niaga

Maybank – 564061102115
Bank Islam Malaysia Berhad – 14014010002564
Bank Muamalat Malaysia – 14140002661712
Bank Simpanan Nasional Berhad – 1410029000004560

nota: Segala urusniaga atas nama Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad. Sila call hq terlebih dahulu sebelum sebarang transaksi dilakukan.

https://www.kbi.com.my

Hashtag / Keywords

#pinjamanperibadi #koperasi #KBI

Mohon Pinjaman Peribadi KBI?

About KBI

Contact Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI

error: Content is protected !!
Scroll to Top