Pemilihan Syarikat Panel Bank Muamalat

Adakah anda berhak mendapat pembiayaan kewangan Bank Muamalat? Dengan menyemak syarikat panel yang layak, anda sudah tentu berpeluang untuk mendapatkan pinjaman peribadi dan nikmati banyak faedah dan kelebihan dari segi jumlah pembiayaan, kadar interest dan lain-lain.

Faedah Memilih Bank Muamalat untuk Pembiayaan Kewangan

 1. Pemilihan Syarikat Panel: Dengan memilih syarikat panel yang disenaraikan oleh Bank Muamalat, anda mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendapat pinjaman peribadi yang memenuhi keperluan kewangan anda.
 2. Jumlah Pembiayaan yang Disediakan: Bank Muamalat menawarkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000, membolehkan anda menampung pelbagai keperluan kewangan dengan selesa.
 3. Kadar Keuntungan yang Kompetitif: Anda boleh menikmati kadar keuntungan yang kompetitif bermula dari 2.45% setahun, menjadikan pembiayaan dari Bank Muamalat pilihan yang ekonomi.
 4. Tempoh Pembiayaan yang Fleksibel: Bank Muamalat menawarkan tempoh pembiayaan yang fleksibel antara 2 hingga 10 tahun, membolehkan anda menguruskan pembayaran ansuran dengan lebih baik.
 5. Peluang untuk Pesara atau yang Berkredit Buruk: Bank Muamalat turut memberi peluang kepada pesara dan individu yang mempunyai rekod kredit yang buruk seperti CCRIS atau CTOS untuk memohon pembiayaan.

Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, memilih Bank Muamalat untuk pembiayaan kewangan adalah pilihan yang bijak dan berpotensi memberi manfaat yang besar kepada anda.

Bank Muamalat: 500 Senarai Syarikat Panel Membantu Kewangan Anda!

Bank Muamalat: 500 Senarai Syarikat Panel: Summary

 • Bank Name: Bank Muamalat Malaysia Berhad
 • Abbreviation / Code Name: BMMB
 • Category: #ConsumerLoan #pinjamanperibadi #Bank #BankMuamalat
 • Bank Promotion Name: Bank Muamalat: 500 Senarai Syarikat Panel
 • Personal Loan Promotion Period: 2022 onwards
 • Open to: Government / Semi-Govt / State Govt / Panel Company
 • Max Loan Amount: RM400,000

Frequently Asked Questions (FAQ) about Bank Muamalat

Our FAQ section is designed to address the most common inquiries about our product/service. Browse through this curated list to find answers to questions regarding features, pricing, support, and more. If you can’t find what you’re looking for, feel free to contact us directly for personalized assistance.

Bagaimana anda menyemak samada syarikat tempat anda bekerja boleh membuat pinjaman peribadi dengan Bank Muamalat Malaysia Berhad?

Anda boleh menghubungi kami di talian 019-2983056 (WhatsApp, SMS atau Call). Selain itu, anda boleh menyemak di laman web rasmi Bank Muamalat Malaysia Berhad ataupun laman web pinjaman peribadi iaitu di personalfinancingloan.com untuk mendapatkan maklumat yang anda minta.

Adakah Bank Muamalat sebuah perbankan patuh shariah?

Ya, Bank Muamalat adalah sebuah institusi perbankan patuh Shariah. Ia mengamalkan prinsip-prinsip perbankan Islam dalam semua operasinya, termasuk dalam produk dan perkhidmatannya. Ini bermakna semua urus niaga, pelaburan, dan pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat dipatuhi dengan syariah Islam, seperti larangan terhadap riba (faedah), spekulasi, dan unsur-unsur yang tidak berasaskan syariah lainnya.

Bagaimanakah proses akad jual beli dalam pembiayaan peribadi dilakukan oleh bank?

Dalam pembiayaan peribadi yang patuh Shariah, proses akad jual beli yang digunakan adalah akad Murabahah atau Bai’ Al-Inah, tergantung pada struktur pembiayaan yang diberikan oleh bank.

 1. Akad Murabahah: Dalam akad ini, bank membeli barang yang dikehendaki oleh pelanggan, seperti barang kewangan atau komoditi, dengan harga tunai. Kemudian, bank menjual kembali barang tersebut kepada pelanggan dengan harga yang telah ditetapkan bersama, tetapi dengan bayaran balik secara ansuran yang telah dipersetujui sebelumnya. Oleh itu, bank memperoleh keuntungan dari perbezaan harga antara harga pembelian dan harga jual.
 2. Bai’ Al-Inah: Dalam akad ini, pelanggan menjual barang yang dimiliki kepada bank pada harga tunai. Kemudian, bank menjual semula barang tersebut kepada pelanggan dengan harga yang lebih tinggi, tetapi dengan pembayaran balik secara ansuran. Walau bagaimanapun, terdapat kritikan mengenai Bai’ Al-Inah, di mana ada pandangan bahawa ia boleh dianggap sebagai bentuk pembiayaan ribawi yang bertentangan dengan prinsip perbankan Islam.

Dalam kedua-dua situasi, proses akad jual beli ini dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk prinsip kejelasan, kepilahan, dan keadilan dalam transaksi kewangan. Oleh itu, ia memastikan bahawa pembiayaan peribadi yang disediakan oleh bank adalah patuh Shariah dan mematuhi ajaran Islam.

Mengapakah pinjaman peribadi patuh shariah lebih menguntungkan berbanding perbankan konvensional?

Pinjaman peribadi patuh Shariah menawarkan beberapa kelebihan berbanding perbankan konvensional yang menggunakan model riba (faedah atau interest). Beberapa keuntungan utama adalah seperti berikut:

 1. Patuh Syariah: Pinjaman peribadi patuh Shariah beroperasi mengikut prinsip-prinsip syariah Islam yang mengharamkan riba. Ini bermakna tidak ada faedah atau caj tambahan yang dikenakan kepada pelanggan. Sebaliknya, bank mendapat keuntungan melalui mekanisme jual beli aset atau perkhidmatan, seperti akad Murabahah atau Musyarakah Mutanaqisah, yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip kewangan Islam.
 2. Keadilan dan Kepentingan Bersama: Transaksi dalam pinjaman peribadi patuh Shariah mendorong keadilan dan kesetaraan di antara pihak-pihak yang terlibat. Bank dan pelanggan berkongsi risiko dan keuntungan secara adil, yang memupuk hubungan yang lebih baik dan saling menghormati antara kedua-dua pihak.
 3. Kejelasan dan Ketelusan: Produk dan perkhidmatan perbankan Islam dikenali dengan kejelasan dan ketelusan yang tinggi dalam urus niaga mereka. Terdapat penekanan yang tinggi pada pengungkapan butiran kontrak dan peraturan, membolehkan pelanggan membuat keputusan yang lebih berinformasi.
 4. Kemajuan Sosial: Pinjaman peribadi patuh Shariah sering kali dikaitkan dengan program-program kebajikan dan sumbangan kepada masyarakat. Ini membolehkan pelanggan merasa bahawa mereka menyokong institusi yang mempunyai komitmen kepada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.
 5. Fokus pada Asas Ekonomi: Perbankan Islam menekankan aktiviti-aktiviti ekonomi yang berdasarkan pada asas yang lebih kukuh dan berkelanjutan. Ini termasuk mempromosikan pelaburan produktif, pembiayaan projek-projek pembangunan, dan meminimumkan spekulasi dan aktiviti yang bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan kelebihan-kelebihan ini, pinjaman peribadi patuh Shariah menawarkan pendekatan yang lebih etis dan bertanggungjawab terhadap pembiayaan peribadi, yang sering kali dianggap lebih menguntungkan dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Islam.

Kadar Istimewa untuk Anggota Syarikat Panel Bank Muamalat

Khas bagi mereka yang bekerja di Perbadanan PR1MA Malaysia, Venture Tech, HDC, MBSB Bank, dan Port Klang Malaysia, anda boleh nikmati kadar istimewa pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) seperti berikut:

Kelebihan Pembiayaan:

 1. Maksimum Pinjaman yang Tinggi: Anda berpeluang memohon pinjaman sehingga RM400,000, memberi keleluasaan dalam menangani keperluan kewangan anda.
 2. Tempoh Pembiayaan yang Fleksibel: Bank Muamalat menawarkan tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun, membolehkan anda menguruskan pembayaran ansuran dengan lebih baik dan sesuai dengan keperluan kewangan anda.
 3. Gadai Janji Sepenuhnya: Anda boleh mendapatkan sehingga 100% pembiayaan dengan menggunakan gadai janji, memudahkan anda untuk mendapatkan pembiayaan tanpa perlu menyediakan cagaran tambahan.
 4. Produk Pembiayaan Kenderaan yang Maksimum: Bagi yang memerlukan pembiayaan kenderaan, Bank Muamalat menyediakan sehingga 100% pembiayaan, membolehkan anda memiliki kenderaan idaman tanpa memerlukan deposit yang besar.

Dengan faedah-faedah istimewa ini, anggota syarikat panel Bank Muamalat mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pembiayaan peribadi yang sesuai dengan keperluan dan kehendak kewangan mereka.

Kelebihan Pinjaman Peribadi Bank Muamalat

Di antara kelebihan yang anda boleh nikmati jika memohon pinjaman peribadi dari Bank Muamalat adalah seperti berikut:

1. Kadar Keuntungan yang Kompetitif dari 2.45%:

 • Bank Muamalat menawarkan kadar keuntungan yang kompetitif bermula dari hanya 2.45% setahun, membolehkan anda mendapat pembiayaan dengan kos yang lebih rendah.

2. Kelulusan Cepat dalam 3-5 Hari Bekerja:

 • Proses kelulusan yang pantas dalam tempoh 3-5 hari bekerja memudahkan anda untuk mendapatkan dana dengan cepat untuk memenuhi keperluan kewangan anda.

3. Maksimum Pembiayaan sehingga RM400,000:

 • Anda berpeluang mendapat pembiayaan sehingga RM400,000, memberi keleluasaan dalam menangani keperluan kewangan anda tanpa had yang ketat.

4. Tempoh Pembiayaan Fleksibel dari 2-10 Tahun:

 • Bank Muamalat menawarkan tempoh pembiayaan yang fleksibel dari 2 hingga 10 tahun, membolehkan anda menguruskan pembayaran ansuran dengan lebih baik sesuai dengan keperluan dan kemampuan kewangan anda.

5. Pinjaman Baru Dibenarkan:

 • Anda dibenarkan memohon pinjaman baru, memberi peluang untuk mendapatkan tambahan dana untuk projek atau keperluan kewangan baru anda.

6. Permohonan Dipelawa Walaupun Terdapat Catatan Hitam CCRIS dan CTOS:

 • Permohonan dipelawa walaupun anda mempunyai catatan hitam dalam CCRIS atau CTOS, memberi peluang kepada individu yang memerlukan pembiayaan untuk memulakan semula kewangan mereka.

7. Pembayaran 70% dari Jumlah Pembiayaan:

 • Anda boleh mendapatkan pembayaran sehingga 70% dari jumlah pembiayaan, memberi lebih banyak kecairan kewangan untuk memenuhi keperluan anda.

Dengan kelebihan-kelebihan ini, pinjaman peribadi dari Bank Muamalat adalah pilihan yang menarik bagi sesiapa yang mencari pembiayaan yang kompetitif, pantas, dan fleksibel untuk memenuhi keperluan kewangan mereka.

2022 Bank Muamalat Loan Company Panel List

Government

 • Ministry of Finance (Incorporated)
 • Khazanah Nasional Berhad
 • Employees Provident Fund (KWSP)
 • Lembaga Tabung Haji (TH)
 • Kumpulan Wang Amanah Pencen (KWAP)
 • Permodalan Nasional Berhad (PNB)
 • Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT)
 • Agensi Inovasi Malaysia
 • Agensi Kelayakan Malaysia
 • Akademi Sains Malaysia
 • Fama Corporation Sdn Bhd
 • Indah Water Konsortium
 • Bank Negara Malaysia (BNM)
 • Lembaga Kemajuan Wilayan Pulau Pinang (PERDA)
 • Chief Minister of Penang (Incorporated)
 • Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)
 • Felcra Berhad
 • Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
 • Permodalan Kelantan Berhad
 • Perbadanan Menteri Besar Kedah
 • Perbadanan Menteri Besar kelantan
 • Perbadanan Baitulmal Negeri Sabah
 • SIRIM Berhad

Company & GLC

 • Axiata Group Berhad
 • Bina Darulaman Berhad
 • Bintulu Port Holdings Bhd
 • Bursa Malaysia Berhad (BSKL Kamariah dah Resign)
 • Gamuda Berhad
 • IJM Corporation Berhad
 • Malaysia Airline System Berhad
 • MISC Berhad
 • Petronas Dagangan Berhad
 • Petronas Gas Bhd
 • Petronas Chemical Bhd
 • Petronas Chemical Group
 • Pharmaniaga Berhad
 • MRCB Berhad
 • Sime Darby Berhad
 • Sime Darby Plantation Berhad
 • Sime Darby Property Berhad
 • SP Setia Berhad
 • Takaful Malaysia
 • Perodua Engine Manufacturing Sdn Bhd
 • Perodua Manufacturing Sdn Bhd
 • Perodua Sales Sdn Bhd
 • Puspakom Sdn Bhd
 • Putri Specialist Hospital Sdn Bhd
 • Padiberas Nasional Berhad
 • Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Bhd
 • Sabah Port Sdn Bhd

Company & GLC

 • Telekom Malaysia
 • Tenaga Nasional Berhad (TNB)
 • UEM Group
 • UEM Sunrise Berhad
 • UEM Holdings Berhad
 • Velesto Berhad (formerly known as UMW Oil and Gas)
 • DRB Hicom and all its subsidiaries
 • Malakoff Corporation Berhad
 • Kontena Nasional Berhad
 • Mitsubishi Motor Malaysia Sdn Bhd
 • MMC Corporation Berhad and its subsidiaries
 • Penang Port Sdn Bhd
 • Proton Holding Berhad
 • Senai Airport City Sdn Bhd
 • Tanjung Bruas Port Sdn Bhd
 • Tradewinds Corporation and its subsidiaries
 • Kolej Yayasan Melaka Sdn Bhd
 • Syarikat Air Johor (SAJ)
 • Uni.Asia Life Insurance Berhad
 • USF-HICOM (Malaysia) Sdn Bhd

For full list, please click pictures below:

2022 Bank Muamalat Loan Company Panel List
2022 Bank Muamalat Loan Company Panel List-2

Berikut adalah senarai syarikat panel bagi Bank Muamalat yang layak. Terdapat lebih dari 500 buah syarikat yang terdiri dari agensi kerajaan, badan berkanun terpilih dan syarikat swasta yang layak. Sila dapatkan senarai panel syarikat dibawah.

Artikel Berkaitan Pembiayaan Peribadi Bank

Maybank Personal Loan: Empower Your Finances with Speed and Savings!

Maybank Personal Loan: Empowering Your Financial Journey with Competitive Rates! iscover boundless financial opportunities through Maybank’s personal loan solutions. Embrace a future of prosperity with our competitive rates and lightning-fast approvals. Don’t miss out, click...

Exclusive Offers: Bank Rakyat Personal Loans Await You!

Hassle-Free Financing: Bank Rakyat Personal Loan Promotion Exciting news! Bank Rakyat’s personal loan comes with incredibly low rates. Don’t miss out on this opportunity for financial benefits. Apply now and click for details! Bank Rakyat...

Citibank Berhad: Flexible and Competitive Personal Loan Financing

Empower Your Finances: Citibank Berhad Personal Loan Unlock your financial potential with Citibank’s personal financing. Apply now for quick approval and flexible repayment options. Take control of your finances today! In today’s fast-paced world, financial...

Citibank Personal Loan: RM150,000 or 8X Salary. Apply Now!

Citibank Berhad Personal Loan Financing Apply Citibank Personal Loan and and get more benefits know matter your are civil servants, private sector, traders, self-employed etc. You can use your personal loan to grow your business,...

Web Directories

Welcome to our comprehensive web directories! Explore a world of information and resources tailored to your interests and needs. From travel adventures to financial solutions, hobbies, reviews, and more, our curated collection of links offers something for everyone. Click on the above links to start your journey towards discovering new experiences and expanding your horizons. Your next destination awaits!

 1. https://asiaworldtour.com: “Asia World Tour: Your Gateway to Asian and World Adventures”
 2. https://personalfinancingloan.com: “Personal Financing Loan: Your Path to Financial Freedom”
 3. https://hobbyforte.com: “HobbyForte: Discover Your Car Passion, Explore Your Interests”
 4. https://reviewsanything.com: “ReviewsAnything: Your Trusted Source for Honest Gadget Reviews”
 5. https://rumahmampumilik.com: “Rumah Mampu Milik: Your Affordable Homeownership Journey Begins Here”
 6. https://malaysiadigit.com: “MalaysiaDigit: Your Digital Destination for News and Insights”
 7. https://vipmalaysia.com: “VIP Malaysia: Elevate Your Experience in Malaysia”
 8. https://nordiyana.com: “Indulge in Elegance at Nordiyana: Latest Recipe and Culinary Inspirations”
 9. https://e-penyatagaji.com: “E-Penyata Gaji: Simplifying Payroll Management for You”
 10. https://googleasia.org: “Google Asia: Explore the World and Asia’s Wonders with Google Asia”
 11. https://malaysiafit.com: “Malaysia Fit: Your Partner in Health and Wellness”
 12. https://koperasi.info: “Koperasi: Building Communities, Empowering Lives”
 13. https://recipeinside.com: “RecipeInside: Unveiling Culinary Creations, Your Guide to Delicious Dishes”
 14. https://asiahealthcenter.com: “Asia Health Center: Your Source for Holistic Wellness Solutions”
 15. https://nationalhealthcenters.com: “National Health Centers: Your Source for Vital Health Information and Community Care”
 16. https://malaysiabit.com: “MalaysiaBit: Stay Informed, Stay Connected”
 17. https://epenyatagaji.com: “E-Penyata Gaji: Your Digital Payslip Solution”
 18. https://koperasi.work: “Koperasi Work: Collaborate, Innovate, Succeed”
 19. https://koperasi.business: “Koperasi Business: Driving Entrepreneurship, Fostering Growth

Contact Bank Muamalat Malaysia Berhad

error: Content is protected !!
Scroll to Top