Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS

Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS adalah sebuah koperasi Malaysia yang menjalankan pelbagai aktiviti dan perkhidmatan terbaik. Dapatkan pinjaman peribadi koperasi di Malaysia dan bank terkemuka negara dengan menelefon di 019-2983056.

Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS

Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS Summary

  • Koperasi Name: Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad
  • Abbreviation / Code Name: KOSAS
  • Koperasi Promotion Name: General Info about Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad

About Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS

Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad, atau ringkasnya KOSAS, telah didaftarkan pada 9 Disember 1975.

Objektif utama penubuhan Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad adalah untuk membantu membangunkan ekonomi anggota-angotanya. Semenjak penubuhannya, KOSAS terus mengorak langkah kehadapan dengan mempelbagaikan aktiviti perniagaan tanpa mengabaikan kebajikan kepada anggota.

Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad telah terus berkembang dengan keahlian sekarang melebihi 3000 orang. Semenjak penubuhannya, Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad terus mengorak langkah dalam mempelbagaikan aktiviti perniagaan dari sektor pertanian, hartanah, pelaburan dan lain-lain dan KOSAS akan terus berusaha menceburi bidang-bidang perniagaan yang lain untuk memberikan pulangan dan nilai tambah dalam meningkatkan taraf sosio ekonomi anggotanya.

Hasil sokongan anggota dan kepimpinan Anggota Lembaga Koperasi serta dedikasi Pengurusan, Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad telah meneruskan momentun pertumbuhan perniagaan yang stabil dan mantap. Hasilnya dapat dinilaikan dengan anugerah dan pengiktirafan yang telah diterima oleh KOSAS.

“Bersatu Lebih Maju”

Keanggotaan Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS

Keanggotaan Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS ini terbuka kepada semua Anak Melayu Selangor. Menurut seksyen 26 dan 27 Akta, seseorang yang ingin menjadi anggota Koperasi ini mestilah :

  • warganegara Malaysia;
  • telah mencapai umur lapan belas tahun;
  • bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan boleh daftar, atau tidak upaya dari segi mental, atau bankrap yang belum dilepaskan, atau pernah dibuang daripada keanggotaan mana-mana koperasi dalam tempoh satu tahun.

FI MASUK (Undang-undang Kecil 12(1)

Tiap-tiap permohonan menjadi anggota Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS hendaklah disertakan dengan fi masuk sebanyak lima puluh ringgit. Fi masuk itu menurut perenggan 50(a) Akta akan dikembalikan kepada pemohon jika permohonannya ditolak oleh Lembaga.

PEROLEHAN HAK, KEWAJIPAN & LIABILITI ANGGOTA (Undang-undang Kecil 16)

Menurut seksyen 28 Akta, tiap-tiap anggota Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS yang telah menjelaskan bayaran penuh satu ribu ringgit syer bolehlah melaksanakan segala hak, kewajipan dan liabiliti sebagai seorang anggota sebagaimana yang terkandung di dalam Undang-undang Kecil ini.

PENAMA (Undang-undang Kecil 18)

Tiap-tiap anggota Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS hendaklah mengisi satu borang rasmi Koperasi ini, dihadapan dua saksi yang mengakusaksi perkara yang sama atau suatu akuan yang dibuat sewajarnya, menamakan seorang wasi dari kalangan waris-waris terdekat yang mutlak tassarrufnya untuk menerima setelah dia mati wang-wang yang terhak baginya di dalam Koperasi ini bagi diagihkan kepada waris-waris yang berhak mengikut hukum Islam dan hendaklah memberitahu Koperasi akan perubahan-perubahan, jika ada, mengenai penamaan itu.

Dalam hal-hal sedemikian, nilai syer atau kepentingan anggota itu hendaklah sama dengan jumlah wang yang sebenarnya dibayar oleh anggota Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS itu untuk memperolehi syer atau kepentingan tersebut itu sebagaimana yang dinyatakan di bawah subperaturan 7(1) Peraturan.

MENARIK DIRI (Undang-undang Kecil 22)

Seseorang anggota boleh menarik diri daripada Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS ini dengan memberi notis bertulis dua belas bulan terlebih dahulu kepada Lembaga. Atas sebab-sebab yang munasabah, Lembaga boleh membenarkan penarikan diri dalam masa yang singkat.

Melainkan tarikh lebih awal dipersetujui oleh Lembaga, maka keanggotaan anggota Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS itu hendaklah terhenti hanya pada hari genap tempoh notisnya.

Dalam tempoh notis itu, anggota yang demikian hendaklah masih mempunyai hak, kewajipan dan liabiliti sebagai seorang anggota.

Aktiviti & Perkhidmatan Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS

Ladang Kampung Kundang

Nanas atau nama botaninya Ananas Comosus adalah dari keluarga Bromeliaceae, tanaman tropika yang dipercayai berasal dari Amerika Selatan.

Mengikut sejarah, Christopher Columbus, penjelajah berbangsa Itali, adalah orang yang memperkenalkan nanas di serata dunia.

Beliau telah menemui buah nanas di perairan itu. Semenjak itu nanas telah disebarkan di serata dunia. Beliau telah menemui buah nanas di perairan Caribbean pada tahun 1493 semasa pelayaran keduanya di perairan itu. Semenjak itu nanas telah disebarkan di serata dunia.

Sejarah nanas di Tanah Melayu bermula apabila orang-orang Portugis membawanya masuk ke Semenanjung Malaysia. Penanaman nanas di dunia berpusat di negara-negara seperti Brazil, Hawaii, Afrika Selatan, Kenya, Pantai Gading, Mexico dan Puerto Rico. Di Asia tanaman nanas ditanam di negara-negara Thailand, Filipina, Malaysia dan Indonesia.

Di Malaysia pula nanas banyak ditanam di negeri Johor, Selangor, Kelantan dan Pulau Pinang. Antara jenis nanas yang sesuai dan disyorkan ditanam adalah jenis Sarawak, Gandol, Mauritius (Moris), N36, Josaphine dan MD2.

Oleh sebab itu Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS juga telah mengambil inisiatif dan telah bermula dengan pembukaan Ladang Nanas yang terletak di Kampung Kundang, Kuala Langat, Selangor pada Januari 2005. Peringkat permulaan Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS hanya menanam nanas jenis N36 kemudia diikuti Josaphine dan MD2.

Kini, Ladang Kampung Kundang sepenuhnya telah ditanam dengan variati nanas MD2, Dengan doa anggota sokongan Anggota Lembaga Koperasi dan komitmen Pengurusan, Ladang Nanas, Kampung Kundang akan lebih maju dan dapat memberikan pulangan yang menguntungkan kepada Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS.

Kewangan- Ar-Rahnu X'Change

Bermula pada bulan Februari 2011, Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS telah menceburi satu lagi perniagaan baru iaitu perniagaan pajak gadai Islam Ar-Rahnu X’Change.

Perniagaan ini dibuat dengan kerjasama anak syarikat kepada Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad iaitu Rakyat Management Services(RMS).

Sebagai komitmen jangka panjang dalam perniagaan ini, KOSAS telah membeli bangunan 2 tingkat untuk dijadikan sebagai premis Ar-Rahnu X’Change yang terletak di : No. 15, Blok A, Jalan PJS 5/30, Petaling Jaya Commercial City, Petaling Jaya Selatan , Selangor.(Bersebelahan Taman Medan). No. Tel: 03-77817849 No. Faks: 03-77818960

Cawangan Ar-Rahnu X’Change KOSAS

Cawangan PJCC, Taman Medan
Jalan PJS 5/30
Pjs 2 Pusat Dagangan Petaling Jaya
46150 Petaling Jaya, Selangor

Telefon : +603-7781 7849

Cawangan Alam Avenue 2, Shah Alam
No. C-3-G, Jalan Serai Wangi L 16/L
Alam Avenue 2, Seksyen 16
40000 Shah Alam, Selangor

Telefon : +603-5523 8413

WAKTU OPERASI

Isnin – Jumaat
9.00 Pagi – 5.00 Petang

Pelancongan Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS

UMRAH 2018 / 2019

RNS Holidays Sdn Bhd (agensi umrah berdaftar di Malaysia) kini menawarkan pakej umrah yang direka khas utk individu, keluarga, secara berkumpulan, syarikat dan pertubuhan bukan kerajaan. Pakej umrah 2018 & 2019 kami adalah yang terbaik dari yang terbaik.

Jom Melancong Bersama Kami

Mari meraih pengalaman yang berharga lagi bermakna bersama rakan-rakan serta keluarga dengan pakej terbaik yang kami sediakan.

Frequently Asked Questions (FAQ) about Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad (KOSAS)

Curious about Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad (KOSAS)? Explore our FAQ section for answers to common questions. Find out more about our services, policies, and how we can meet your needs. Dive into our FAQ to discover everything you need to know before getting started. Start exploring now!

Apakah koperasi yang sesuai untuk rakyat Selangor?

Koperasi yang sesuai untuk rakyat yang lahir di Selangor adalah Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS kerana terdapat banyak aktiviti yang boleh dilakukan seperti menceburi bidang perladangan dan sistem pajak gadai Ar-Rahnu yang menggunakan prinsip Islam.

Artikel Berkaitan Pembiayaan Peribadi Koperasi

Pinjaman Yayasan Ihsan Rakyat: Buletin Kewangan Eksklusif!

Yayasan Ihsan Rakyat Buletin Pinjaman Jelajahi buletin terkini dari Yayasan Ihsan Rakyat untuk panduan eksklusif mengenai penyelesaian kewangan. Klik sekarang untuk maklumat terkini dan manfaat yang ditawarkan. Dapatkan promosi terbaik dari Yayasan Ihsan Rakyat mengenai...

Read More

Koperasi Perkasa: Sahabat Pembiayaan Peribadi Anda!

Pembiayaan Koperasi Perkasa: Koperkasa pilihan terbaik! Dapatkan segala maklumat yang anda perlukan mengenai pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Perkasa (KOPERKASA) untuk kestabilan kewangan anda. Klik untuk maklumat lanjut dan peluang yang menanti anda. Pembiayaan yang...

Read More

Koperasi Ukhwah Malaysia: Pinjaman Peribadi Terhebat!

Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad Pilihan terbaik dengan kemudahan kewangan apabila anda memohon pinjaman peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad dengan amaun sehingga RM200,000! Nikmati keistimewaan dan baca lebih lanjut sekarang! Ini adalah sebuah koperasi...

Read More

Pinjaman Express Power: KATMB Koperasi Tentera Terbaik!

Terokai Pinjaman Express dari Koperasi Tentera (KT) – KATMB Koperasi Tentera (KT) – KATMB membawa kepada anda pinjaman peribadi yang pantas dan berkemampuan, khususnya ditujukan kepada anggota tentera Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Nikmati keistimewaan istimewa...

Read More

Pinjaman Peribadi Koperasi Pertanian KOTANI: Khas Penjawat Awam

Pinjaman Peribadi Koperasi Pertanian (KOTANI) Dapatkan pinjaman peribadi terbaik dari Koperasi Pertanian (KOTANI) dengan kadar yang istimewa berlandaskan prinsip Islam dan menepati syariah antarabangsa. Tawaran terhad kepada anggota dan rebutlah peluang keemasan ini sekarang! Pinjaman...

Read More

https://kosas.com.my | kosastravel.com.my

Contact Koperasi Serbaguna Anak-anak Selangor Berhad KOSAS

error: Content is protected !!
Scroll to Top