Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad KPATB

Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad KPATB dengan manfaat eksklusif dan pilihan fleksibel. Teruskan membaca untuk maklumat lanjut! Ia adalah sebuah koperasi tentera untuk kemudahan pembiayaan peribadi kepada anggota tentera. Mohon pinjaman peribadi disini.

Koperasi Perumahan Angkatan Tentera KPAT
Koperasi Perumahan Angkatan Tentera KPAT

Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad KPATB Summary

  • Koperasi Name: Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad
  • Abbreviation / Code Name: KPATB
  • Bank Koperasi Promotion Name: General Info about Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad KPATB

About Koperasi Perumahan Angkatan Tentera KPAT

Pinjaman Peribadi Koperasi Perumahan Angkatan Tentera KPAT menawarkan personal loan ekspress yang dikenali sebagai pinjaman biasa, pinjaman express I dan express II. Jom apply

Sejarah Koperasi Perumahan Angkatan Tentera KPAT

Koperasi Perumahan Angkatan Tentera (KPAT) ini nama asalnya The Malaysian Armed Forces Co-operative Housing Society Limited didaftarkan di bawah Akta Koperasi (dulunya Co-operative Societies Ordinance 1948) pada 5 April 1965 sebagai pertubuhan koperasi jimat cermat dan pinjaman wang yang berasaskan perumahan.

Aktiviti utama KPATB adalah memberikan kemudahan pinjaman berasaskan keperluan perumahan kepada anggota-anggota tentera dan kakitangan awam yang berkhidmat dengan Kementerian Pertahanan menganggotai Koperasi ini.

Kini Koperasi Perumahan Angkatan Tentera KPAT dianggotai 16,183 orang anggota daripada anggota tentera darat, laut, udara dan staf awam dengan mengumpulkan modal saham dan caruman yuran lebih RM 50 juta.

Permohonan Keanggotaan Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad KPATB

SYARAT KEANGGOTAAN

Keanggotaan Koperasi Perumahan Angkatan Tentera KPATB ini terbuka kepada anggota tetap Angkatan Tentera Malaysia, anggota sukarela Angkatan Tentera Malaysia yang dikerah sepenuh masa, kakitangan awam yang berkhidmat di Kementerian Pertahanan.

Seseorang yang ingin menjadi ahli KPATB mestilah:

  • Warganegara Malaysia;
  • Telah mencapai umur lapan belas tahun;
  • Bermastautin atau mempunyai hartanah atau bekerja dalam kawasan operasi;
  • Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuat kuasa suatu sabitan bagi kesalahan yang boleh daftar, kurang upaya mental atau bankrap atau telah dibuang daripada keanggotaan mana-mana pertubuhan dalam tempoh satu tahun;

PROSES PENDAFTARAN

Permohonan menjadi anggota Koperasi Perumahan Angkatan Tentera hendalah dibuat dalam borang rasmi KPATB. Sila sertakan salinan dokumen berikut: Salinan My Tentera / Kad Pengenalan depan dan belakang

Tiap-tiap permohonan untuk menjadi ahli hendaklah disertakan dengan bayaran proses masuk sebanyak RM20.00; Bekas anggota untuk memohon semula untuk menjadi ahli akan dikenakan RM100.00;

MODAL SYER DAN YURAN

Tiap-tiap anggota perlu menjelaskan bayaran RM100(syer) dari tarikh menjadi anggota Koperasi Perumahan Angkatan Tentera KPAT dan potongan minimum yuran bulanan RM30 sebulan maksimum RM500 sebulan.

Permohonan untuk menjadi ahli Koperasi Perumahan Angkatan Tentera hendaklah dipertimbangkan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah, dan boleh menerima atau menolak sebarang permohonan tanpa menyatakan apa-apa sebab.

Mohon Pinjaman Peribadi Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad KPATB

Kami menyediakan perkhidmatan pinjaman peribadi Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad KPATB (Jika ada)dan bank untuk kemudahan anda. Berhubung dengan kami untuk mendapatkan maklumat-maklumat seperti pakej promosi terkini, kadar keuntungan terkini dan jumlah maksimum pembiayaan. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah:

  1. Pinjaman peribadi baru: Kiraan had kelayakan pinjaman berdasarkan kepada kekuatan slipgaji anda iaitu gaji pokok, elaun tetap dan jumlah potongan dalam slipgaji dan potongan 60%, 50% atau 40% dari jumlah pendapatan. Anda boleh membuka akaun pertama kali dengan bank atau koperasi, akaun kedua, akaun ketiga dan seterusnya.
  2. Pinjaman peribadi overlap: Dikenali sebagai pinjaman bertindih di mana anda menggunakan akaun pembiayaan sediada dan memohon untuk mendapat tunai ditangan secara in-house overlap atau ambil penyata penyelesaian awal dan overlap di bank/ koperasi lain. Anda mungkin menambah/ tidak menambah bayaran ansuran bulanan atau jumlah pembiayaan asal.

Anda juga boleh memohon pinjaman peribadi Yayasan Ihsan Rakyat (YIR), Yayasan Perlis (YYP), pembiayaan Bank Rakyat, Bank Simpanan Nasional (BSN), Koperasi Kekal, Koperasi Gemilang (Kogemilang), Al-Rajhi Bank, Alliance Bank, Koop Bank Pertama, MBSB Bank dan lain-lain.

Artikel Berkaitan Koperasi

Koperasi Ukhwah Malaysia: Pinjaman Peribadi Terhebat!

Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad Ternyata pelbagai kemudahan disediakan untuk pinjaman peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad! Nikmati keistimewaan dan baca lebih lanjut sekarang! Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad adalah pembiayaan tunai terbaik yang...

Read More

Pinjaman Express Power: KATMB Koperasi Tentera Terbaik!

Pinjaman Peribadi Koperasi Tentera KT KATMB Terokai pinjaman express KATMB Koperasi Tentera dengan kemudahan pantas! Nikmati keistimewaan istimewa. Baca lebih untuk info lanjut. Pinjaman Peribadi Koperasi Tentera KT KATMB ditujukan kepada anggota tentera Angkatan Tentera...

Read More

Apply personal loan Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad KPATB ?

Contact Koperasi Perumahan Angkatan Tentera KPAT

error: Content is protected !!
Scroll to Top