Koperasi Iskandar Malaysia Berhad (IMCoop)

Jika anda mencari kedai harga patut yang dapat dipercayai untuk memenuhi keperluan harian anda, Koperasi Iskandar Malaysia Berhad IMCoop adalah destinasi yang tepat. Dengan penekanan pada harga yang berpatutan tanpa mengorbankan kualiti, IMCoop telah membuka Kedai Harga Patut Muafakat Johor. Kedai ini menawarkan pelbagai barangan keperluan dengan harga yang bersaing, menjadikannya pilihan utama bagi penduduk tempatan di Kota Iskandar dan Wisma Persekutuan. Untuk maklumat lanjut mengenai produk yang ditawarkan dan lokasi kedai, jangan lepaskan peluang untuk melayari laman web IMCoop atau lawat kedai secara langsung!

Koperasi Iskandar Malaysia Berhad IMCoop Kedai Harga Patut Muafakat Johor

Koperasi Iskandar Malaysia Berhad IMCoop: Sekilas Fakta

  • Koperasi Name: Koperasi Iskandar Malaysia Berhad
  • Abbreviation / Code Name: IMCoop
  • Koperasi Promotion Name: General info about Koperasi in Malaysia

Mengenai IMCOOP

IMCOOP, yang juga dikenali sebagai Koperasi Iskandar Malaysia Berhad, merupakan sebuah entiti yang bertujuan untuk membantu menangani kos sara hidup dan mengurangkan jurang ekonomi rakyat, khususnya di negeri Johor. Dalam usahanya untuk mencapai matlamat ini, IMCOOP telah mengambil pendekatan yang progresif dan menyeluruh dalam menyediakan pelbagai keperluan dan kepentingan rakyat dari pelbagai lapisan masyarakat.

Komitmen IMCOOP tidak terhenti hanya pada aspek perniagaan semata-mata, tetapi juga pada misi sosial yang memacu aspirasinya untuk menjadi peruncit terkemuka bertaraf dunia di Johor. Dengan menggunakan kaedah peruncitan yang pelbagai dan rantaian bekalan yang canggih, IMCOOP mampu menyesuaikan diri dengan keperluan pelanggan yang sentiasa berubah sambil memelihara tekad untuk menyumbang kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kegiatan dan Keanggotaan Koperasi Iskandar Malaysia Berhad (IMCoop)

imCoop, sebuah koperasi yang beroperasi di Wilayah Iskandar Malaysia, telah ditubuhkan pada 14 November 2014. Sejak penubuhannya, imCoop telah berusaha untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada masyarakat setempat.

Falsafah Koperasi Iskandar Malaysia Berhad (IMCoop)

Falsafah utama imCoop adalah untuk menjadi yang terbaik dalam bidangnya agar dapat memberi sumbangan yang berkesan kepada masyarakat. Dengan memegang teguh falsafah ini, imCoop berusaha untuk memastikan setiap perkhidmatan dan produk yang disediakan mencapai standard yang tinggi.

Kegiatan Koperasi Iskandar Malaysia Berhad (IMCoop)

Salah satu inisiatif utama imCoop adalah untuk mewujudkan 150 rangkaian kedai harga patut dalam tempoh tiga tahun di beberapa lokasi di Wilayah Iskandar Malaysia. Ini bertujuan untuk menyediakan akses yang mudah kepada barangan keperluan asas dengan harga yang berpatutan kepada penduduk tempatan.

Keahlian Koperasi Iskandar Malaysia Berhad (IMCoop)

imCoop membuka pintu keahlian kepada semua Koperasi Asas yang berdaftar dan beroperasi di Wilayah Iskandar Malaysia. Dengan memperluaskan jaringan keahlian, imCoop dapat memperkukuhkan lagi peranannya dalam menyokong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan menyusun aktiviti-aktiviti ini, imCoop tidak hanya menjadi sebuah entiti perniagaan tetapi juga menjadi wakil bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Wilayah Iskandar Malaysia. Melalui pendekatan ini, imCoop berharap dapat terus memberi manfaat yang berkekalan kepada masyarakat setempat serta menyumbang kepada pembangunan negara secara keseluruhan.

Visi, Misi & Objektif

imCoop, sebuah koperasi yang berpandangan jauh, mengetengahkan visi, misi, dan objektif yang jelas sebagai landasan untuk mencapai matlamatnya dalam membantu masyarakat Iskandar Malaysia.

Visi

Visi imCoop adalah untuk menubuhkan rangkaian kedai harga patut lengkap dengan sistem pengedaran dan rangkaian terkini. Ini bertujuan untuk membantu ahli dan warga Iskandar Malaysia dalam menangani kos sara hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, imCoop juga berazam untuk menjalankan perniagaan dan perkhidmatan yang mampu bersaing secara kompetitif dalam pasaran kebangsaan, serta mewujudkan peluang kerjaya dan keusahawanan kepada warga Iskandar Malaysia.

Misi

Misi utama imCoop adalah untuk menjadi sebuah koperasi model yang mempunyai kelestarian dan kemampanan yang dapat dibanggakan. Dalam usaha mencapai misi ini, imCoop bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, khususnya kepada ahli imCoop dan secara keseluruhannya kepada semua warga Iskandar Malaysia.

Objektif

  1. Menubuhkan Rangkaian Kedai Harga Patut: imCoop berusaha untuk menubuhkan rangkaian kedai harga patut lengkap dengan sistem pengedaran dan rangkaian terkini. Langkah ini bertujuan untuk membantu ahli dan warga Iskandar Malaysia dalam menangani kos sara hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

  2. Membangun Perniagaan dan Perkhidmatan yang Kompetitif: imCoop tidak hanya bertujuan untuk menyediakan perkhidmatan, tetapi juga untuk menjalankan perniagaan yang mampu bersaing secara kompetitif dalam pasaran kebangsaan. Dengan ini, imCoop dapat memastikan keberlanjutan perniagaan sambil memberikan nilai tambah kepada masyarakat.

  3. Mewujudkan Peluang Kerjaya dan Keusahawanan: Selain daripada itu, imCoop juga berazam untuk mewujudkan peluang kerjaya dan keusahawanan kepada warga Iskandar Malaysia. Ini bertujuan untuk memberikan akses kepada penduduk tempatan untuk memperoleh pendapatan serta menggalakkan pembangunan ekonomi setempat.

Dengan mematuhi visi, misi, dan objektif ini, imCoop berharap dapat terus menjadi pemangkin pembangunan dan kemakmuran bagi masyarakat Iskandar Malaysia, serta memberikan sumbangan yang signifikan kepada ekonomi negara secara keseluruhan.

*Source: https://imcoop.wordpress.com/

Contact Koperasi Iskandar Malaysia Berhad (IMCoop)

error: Content is protected !!
Scroll to Top