Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI)

Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI) menawarkan pelbagai jenis pembiayaan untuk anggotanya, termasuk pembiayaan rumah, pembiayaan kenderaan, dan banyak lagi.

Sebelum membuat keputusan, pertimbangkan beberapa faktor penting:

 1. Keperluan Pembiayaan: Apakah tujuan utama anda memohon pembiayaan? Adakah untuk membeli rumah, kenderaan, pendidikan, atau keperluan lain?
 2. Keperluan dan Kelayakan Peribadi: Pastikan anda memenuhi syarat-syarat pembiayaan yang ditetapkan oleh koperasi. Ini termasuk gaji minimum, tempoh berkhidmat, dan sebagainya.
 3. Kadar Faedah dan Terma: Perbandingkan kadar faedah, tempoh bayaran balik, dan terma-terma lain yang ditawarkan oleh koperasi-koperasi yang berbeza.
 4. Reputasi dan Kebolehpercayaan: Selidiki reputasi dan kebolehpercayaan koperasi-koperasi yang anda pertimbangkan. Tinjau ulasan, kajian, dan pengalaman anggota sedia ada.

Setelah anda menilai faktor-faktor ini, anda dapat membuat keputusan yang bijak mengenai koperasi yang paling sesuai untuk anda. Jangan ragu untuk mendapatkan maklumat lanjut atau nasihat dari wakil koperasi sebelum membuat keputusan akhir.

Klik untuk mendapatkan keterangan lanjut mengenai promosi pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI) atau koperasi lain yang mungkin menarik minat anda!

Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI

Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI: Summary

 • Koperasi Name: Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad
 • Abbreviation / Code Name: KBI
 • Category:#pinjamanperibadi #koperasi #KBI
 • Koperasi Promotion Name: Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad
 • Personal Loan Promotion Period: –
 • Open to: Government and Private Sector
 • Max Loan Amount: RM150k

Pembiayaan Kenderaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI)

Pembiayaan kenderaan yang ditawarkan oleh Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI) bertujuan untuk memudahkan ahli koperasi membeli kenderaan baru atau terpakai dengan usia tidak melebihi seratus lapan puluh (180) bulan.

Kaedah Pembiayaan

Pembiayaan kenderaan ini disediakan melalui dua kaedah:

 1. Murabahah: Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli aset di mana KBI membeli kenderaan tersebut dan menjualkannya kepada pemohon dengan harga yang dipersetujui. Pinjaman ini memerlukan bayaran balik yang telah ditetapkan.
 2. Bai Bithaman Ajil: Pembiayaan dengan kaedah jualan dengan pembayaran ansuran tetap sehingga pinjaman dilunaskan sepenuhnya. KBI membeli kenderaan tersebut dan menjualkannya kepada pemohon dengan menambah jumlah keuntungan yang telah ditentukan.

Jumlah Pembiayaan yang Ditawarkan

Maksimum jumlah pembiayaan untuk kenderaan melalui Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI) adalah RM45,000 (Ringgit Malaysia: Empat Puluh Lima Ribu Sahaja).

Dapatkan kenderaan impian anda dengan pembiayaan yang fleksibel dan patuh syariah dari Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI). Hubungi KBI hari ini untuk maklumat lanjut dan mula memulakan proses permohonan anda.

Pembiayaan Perumahan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad

Pembiayaan perumahan yang ditawarkan oleh Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI) bertujuan untuk membantu individu membeli, membina, dan mengubahsuai rumah mengikut keperluan dan kehendak mereka.

Kaedah Pembiayaan

Pembiayaan perumahan ini disediakan melalui beberapa kaedah:

 1. Al-Bai Bithaman Ajil: Pembiayaan dengan kaedah jualan dengan pembayaran ansuran tetap sehingga pinjaman dilunaskan sepenuhnya. KBI membeli rumah tersebut dan menjualkannya kepada pemohon dengan menambah jumlah keuntungan yang telah ditentukan.
 2. Musyarakah Mutanaqisah: Pembiayaan berdasarkan prinsip perkongsian keuntungan dan risiko di antara KBI dan pemohon. KBI menyediakan sebahagian daripada modal untuk membeli rumah dan menetapkan peratusan kepemilikan bersama. Pemohon akan membeli bahagian KBI secara berperingkat hingga kepemilikan penuh tercapai.
 3. Bai Al Inah: Pembiayaan dengan kaedah jual beli balik di mana KBI membeli rumah tersebut daripada pemohon pada harga yang ditetapkan dan kemudian menjualkannya semula kepada pemohon dengan harga lebih tinggi yang dibayar secara ansuran.
 4. Tawarruq: Pembiayaan dengan kaedah membeli komoditi pada harga tertentu dan menjualkannya semula kepada pihak ketiga dengan harga lebih tinggi secara ansuran, yang membolehkan pemohon memperoleh dana.

Jumlah Pembiayaan Yang Ditawarkan

 • Pembelian Rumah dengan Cagaran/Penjamin: RM100,000 (Ringgit Malaysia: Satu Ratus Ribu Sahaja)
 • Tujuan Ubahsuai dengan Penjamin: RM45,000 (Ringgit Malaysia: Empat Puluh Lima Ribu Sahaja)

Dapatkan pembiayaan perumahan yang sesuai dengan keperluan anda melalui Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad. Hubungi KBI hari ini untuk maklumat lanjut dan mula memulakan proses permohonan anda.

Pembiayaan Pendidikan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad

Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI

Pembiayaan pendidikan yang disediakan oleh Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI) bertujuan untuk menyokong anggota dan tanggungan dalam mengejar pengajian di institusi pengajian tinggi (IPT) atau Pusat Latihan Kemahiran Bertauliah yang diiktiraf. Khususnya, keutamaan diberikan kepada pelajar yang bercadang untuk melanjutkan pengajian di Kolej Dar Al-Hikmah (KDH), KBI Caltech, atau Kolej Instech.

Kaedah Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI) disediakan melalui kaedah berikut:

 1. Bai Al Inah: Kaedah jual beli balik di mana KBI membeli aset yang dikehendaki oleh pelajar pada harga yang ditetapkan dan menjualkannya semula kepada pelajar dengan harga yang lebih tinggi secara ansuran.
 2. Tawarruq: Kaedah membeli komoditi pada harga tertentu dan menjualkannya kepada pelajar dengan harga lebih tinggi secara ansuran, membolehkan mereka memperoleh dana untuk pendidikan.

Jumlah Pinjaman Yang Ditawarkan

 • Pinjaman Pendidikan IPT: RM30,000 (Ringgit Malaysia: Tiga Puluh Ribu Sahaja)

Dapatkan pembiayaan pendidikan yang sesuai untuk melanjutkan pengajian anda di institusi pilihan anda melalui Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad. Hubungi KBI hari ini untuk maklumat lanjut dan mula memulakan proses permohonan anda.

Pembiayaan Kenderaan

6%

/p.a

Pembiayaan Perumahan

-

/p.a

Pinjaman IPT

-

/p.a

Pembiayaan Hartanah Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad

Pembiayaan hartanah yang disediakan oleh Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI) bertujuan untuk membantu anggota dan masyarakat membeli tanah untuk pelbagai tujuan.

Kaedah Pembiayaan

Pembiayaan hartanah dari Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI) disediakan melalui kaedah berikut:

 1. Al-Bai Bithaman Ajil: Kaedah jual beli balik di mana KBI membeli tanah yang diingini oleh pelanggan pada harga tertentu dan menjualkannya semula kepada pelanggan dengan harga yang ditetapkan secara ansuran.
 2. Musyarakah Mutanaqisah: Kaedah perkongsian pelaburan di mana KBI dan pelanggan berkongsi kepemilikan tanah. Pelanggan membeli bahagian tanah KBI secara ansuran sehingga mereka memiliki tanah sepenuhnya.
 3. Murabahah: Kaedah jual beli di mana KBI membeli tanah yang diingini oleh pelanggan dan menjualkannya semula kepada pelanggan dengan harga yang ditetapkan dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Jumlah Pembiayaan Yang Ditawarkan

 • Pembiayaan Hartanah: RM65,000 (Ringgit Malaysia: Enam Puluh Lima Ribu Sahaja)

Dengan pembiayaan hartanah yang mudah dan patuh syariah dari Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad, anda dapat memiliki tanah untuk pelbagai tujuan. Hubungi KBI hari ini untuk maklumat lanjut dan memulakan proses pembelian hartanah anda.

Skim Mawaddah (Pembiayaan Perkahwinan)

Pembiayaan perkahwinan yang disediakan oleh Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI) bertujuan untuk membantu anggota dan masyarakat menangani kos perkahwinan dengan lebih mudah.

Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan ini diberikan untuk tujuan perkahwinan bagi membantu memenuhi keperluan kewangan semasa merancang majlis perkahwinan.

Kaedah Pembiayaan

Pembiayaan perkahwinan oleh Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI) disediakan melalui kaedah berikut:

 1. Bai Al Inah: Kaedah jual beli balik di mana KBI membeli barang tertentu daripada pelanggan pada harga tertentu dan menjualkannya semula kepada pelanggan dengan harga yang lebih tinggi secara ansuran.
 2. Tawarruq: Kaedah jual beli berturut-turut di mana pelanggan membeli komoditi dengan harga rendah dari KBI dan kemudian menjualkannya semula di pasaran terbuka dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan dana.

Jumlah Pinjaman Yang Ditawarkan

 • Pembiayaan Perkahwinan: RM20,000 (Ringgit Malaysia: Dua Puluh Ribu Sahaja)

Dengan Skim Mawaddah dari Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad, anda dapat menguruskan kewangan majlis perkahwinan anda dengan lebih mudah. Hubungi KBI hari ini untuk memulakan proses permohonan.

Al Qardhul Hassan (Skim Kebajikan)

Tujuan

Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad untuk tujuan kebajikan

Jumlah Pinjaman Yang Ditawarkan

Maksimum jumlah pinjaman adalah RM3000 (Ringgit Malaysia : Tiga Ribu Sahaja)

SAHAM ESOS/IPO

Skim Pembiayaan Saham Secara Syariah

Sejajar dengan misi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI), kami sentiasa meneroka peluang dan produk-produk terbaru yang berteraskan syariah untuk kepentingan ummah.

Skim Pembiayaan Saham Secara Syariah merupakan produk terbaru KBI yang menawarkan kemudahan pembiayaan khususnya kepada individu yang berminat untuk mendapatkan pembiayaan bagi pembelian saham-saham yang tersenarai di Bursa Saham Malaysia. Skim ini memberi tumpuan kepada pekerja-pekerja yang bertugas di syarikat-syarikat awam tersenarai (Public Listed Company) dan yang mendapat peruntukan Skim ESOS (Employee’s Share Option Scheme).

Jika anda berminat dengan Pembiayaan Saham Secara Syariah daripada Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad, sila hubungi kami:

Urusan Jual Beli Emas & Perak

 • Emel: basariah@kbi.com.my
 • Telefon:
  • 603-4147 2143
  • 603-4147 2145
  • 603-4147 2142
 • Faks: 603-4147 4942

Waktu Urusan

 • Isnin hingga Jumaat: 9.00 pagi hingga 5.00 petang
 • Waktu Urusan Isnin hingga Jumaat di Bulan Ramadhan: 9.00 pagi hingga 4.00 petang

Bank Urus Niaga

 • Maybank: 564061102115
 • Bank Islam Malaysia Berhad: 14014010002564
 • Bank Muamalat Malaysia: 14140002661712
 • Bank Simpanan Nasional Berhad: 1410029000004560

Nota: Segala urusniaga atas nama Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad. Sila hubungi ibu pejabat terlebih dahulu sebelum membuat sebarang transaksi.

Artikel Berkaitan Pembiayaan Peribadi Koperasi

Pinjaman Peribadi IDSB RHB Islamic: Keputusan Cepat dan Kompetitif

Pinjaman Peribadi IDSB RHB Islamic Peroleh pinjaman peribadi IDSB RHB Islamic yang memenuhi keperluan kewangan anda, khas untuk kakitangan kerajaan dan badan berkanun. Dapatkan keputusan pantas, faedah kompetitif, serta proses yang mudah. Pinjaman peribadi IDSB,...

Pinjaman Peribadi Yayasan Ihsan Rakyat: Penyelesaian Efektif!

Pinjaman Peribadi Yayasan Ihsan Rakyat- Pembiayaan Tangkas dan Pantas Anda berminat dengan pinjaman peribadi dari Yayasan Ihsan Rakyat? Dapatkan maklumat terkini untuk penyelesaian kewangan yang pantas dan berkesan. Pinjaman peribadi Yayasan Ihsan Rakyat (YIR) adalah...

Pinjaman Yayasan Ihsan Rakyat: Buletin Kewangan Eksklusif!

Yayasan Ihsan Rakyat Buletin Pinjaman Jelajahi buletin terkini dari Yayasan Ihsan Rakyat untuk panduan eksklusif mengenai penyelesaian kewangan. Klik sekarang untuk maklumat terkini dan manfaat yang ditawarkan. Dapatkan promosi terbaik dari Yayasan Ihsan Rakyat mengenai...

Koperasi Perkasa: Sahabat Pembiayaan Peribadi Anda!

Pembiayaan Koperasi Perkasa: Koperkasa pilihan terbaik! Dapatkan segala maklumat yang anda perlukan mengenai pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Perkasa (KOPERKASA) untuk kestabilan kewangan anda. Klik untuk maklumat lanjut dan peluang yang menanti anda. Pembiayaan yang...

Pembiayaan Peribadi Uikeb – Exclusive kepada kakitangan UKM

Pembiayaan Peribadi Koperasi Unikeb Kepada Kakitangan UKM dan Hospital Dapatkan pembiayaan peribadi eksklusif dari Koperasi Unikeb untuk kakitangan awam HUKM dan UKM! Dapatkan segala info kewangan dengan baca lebih lanjut sekarang! Pembiayaan ini menyediakan dengan...

Koperasi Ukhwah Malaysia: Pinjaman Peribadi Terhebat!

Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad Pilihan terbaik dengan kemudahan kewangan apabila anda memohon pinjaman peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad dengan amaun sehingga RM200,000! Nikmati keistimewaan dan baca lebih lanjut sekarang! Ini adalah sebuah koperasi...

Exclusive Koperasi UTM Berhad (KUTMB): Pinjaman Peribadi Unggul!

Pinjaman Peribadi Koperasi UTM Berhad KUTMB Jangan lepaskan peluang keemasan dengan pinjaman peribadi dari Koperasi UTM Berhad (KUTMB) yang serba istimewa! Dapatkan maklumat lanjut dan nikmati tawaran eksklusif. Koperasi Universiti Teknologi Malaysia Berhad (KUTMB) menawarkan...

Pinjaman Express Power: KATMB Koperasi Tentera Terbaik!

Terokai Pinjaman Express dari Koperasi Tentera (KT) – KATMB Koperasi Tentera (KT) – KATMB membawa kepada anda pinjaman peribadi yang pantas dan berkemampuan, khususnya ditujukan kepada anggota tentera Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Nikmati keistimewaan istimewa...

Pinjaman Peribadi Koperasi Pertanian KOTANI: Khas Penjawat Awam

Pinjaman Peribadi Koperasi Pertanian (KOTANI) Dapatkan pinjaman peribadi terbaik dari Koperasi Pertanian (KOTANI) dengan kadar yang istimewa berlandaskan prinsip Islam dan menepati syariah antarabangsa. Tawaran terhad kepada anggota dan rebutlah peluang keemasan ini sekarang! Pinjaman...

Web Directories

Welcome to our comprehensive web directories! Explore a world of information and resources tailored to your interests and needs. From travel adventures to financial solutions, hobbies, reviews, and more, our curated collection of links offers something for everyone. Click on the above links to start your journey towards discovering new experiences and expanding your horizons. Your next destination awaits!

 1. https://asiaworldtour.com: “Asia World Tour: Your Gateway to Asian and World Adventures”
 2. https://personalfinancingloan.com: “Personal Financing Loan: Your Path to Financial Freedom”
 3. https://hobbyforte.com: “HobbyForte: Discover Your Car Passion, Explore Your Interests”
 4. https://reviewsanything.com: “ReviewsAnything: Your Trusted Source for Honest Gadget Reviews”
 5. https://rumahmampumilik.com: “Rumah Mampu Milik: Your Affordable Homeownership Journey Begins Here”
 6. https://malaysiadigit.com: “MalaysiaDigit: Your Digital Destination for News and Insights”
 7. https://vipmalaysia.com: “VIP Malaysia: Elevate Your Experience in Malaysia”
 8. https://nordiyana.com: “Indulge in Elegance at Nordiyana: Latest Recipe and Culinary Inspirations”
 9. https://e-penyatagaji.com: “E-Penyata Gaji: Simplifying Payroll Management for You”
 10. https://googleasia.org: “Google Asia: Explore the World and Asia’s Wonders with Google Asia”
 11. https://malaysiafit.com: “Malaysia Fit: Your Partner in Health and Wellness”
 12. https://koperasi.info: “Koperasi: Building Communities, Empowering Lives”
 13. https://recipeinside.com: “RecipeInside: Unveiling Culinary Creations, Your Guide to Delicious Dishes”
 14. https://asiahealthcenter.com: “Asia Health Center: Your Source for Holistic Wellness Solutions”
 15. https://nationalhealthcenters.com: “National Health Centers: Your Source for Vital Health Information and Community Care”
 16. https://malaysiabit.com: “MalaysiaBit: Stay Informed, Stay Connected”
 17. https://epenyatagaji.com: “E-Penyata Gaji: Your Digital Payslip Solution”
 18. https://koperasi.work: “Koperasi Work: Collaborate, Innovate, Succeed”
 19. https://koperasi.business: “Koperasi Business: Driving Entrepreneurship, Fostering Growth

https://www.kbi.com.my

Contact Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI

error: Content is protected !!
Scroll to Top