Pembiayaan KOBANAS (Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad)

Dapatkan pembiayaan peribadi dari KOBANAS, singkatan bagi Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad, untuk kecemasan, pendidikan, pembaharuan cukai jalan, pembiayaan pengguna, dan lain-lain, dengan kadar faedah istimewa. Ketahui lebih lanjut di sini.

Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad

Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad Summary

 • Koperasi Name: Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad
 • Abbreviation / Code Name: KOBANAS
 • Category: #pinjamanperibadi #koperasi #KOBANAS
 • Koperasi Promotion Name: Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad
 • Personal Loan Promotion Period: ~ variety of personal financing available ~
 • Open to: Bank and cooperative member
 • Max Loan Amount: up to RM50,000

Pembiayaan KOBANAS Pelancongan

Pinjaman Peribadi Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional KOBANAS Personal Loan

Berikut adalah syarat-syarat Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad untuk pelancongan.

Kelayakan Pembiayaan KOBANAS Pelancongan

Anggota Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad

Had Kelayakan Pembiayaan KOBANAS Pelancongan

Jumlah Pembiayaan KOBANAS Pelancongan yang telah ditetapkan adalah tidak melebihi RM10,000.00 (Sepuluh Ribu Ringgit).

Gaji bersih tidak kurang dari 40% gaji pokok setelah ditolak ansuran Pembiayaan yang dipohon.

Tempoh bayaran

Tempoh bayaran balik adalah diantara 1 tahun hingga 5 tahun mengikut jumlah Pembiayaan yang dibuat.

Kadar Faedah Perkhidmatan

Kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 6.5% setahun berdasarkan kepada sistem ‘Rule 78’.

Syarat-syarat Lain

Penjamin

Setiap Pembiayaan hendaklah mengemukkan penjamin mengikut jumlah pembiayaan yang dipohon seperti berikut:

Salinan Kad Pengenalan penjamin hendaklah dikemukakan dan ditandatangani oleh penjamin.

Takaful

Takaful akan dikenakan keatas pembiayaan ini berdasarkan jumlah pembiayaan, tempoh dan umur peminjam dan akan bayaran akan dibuat melalui potongan gaji peminjam sekali sahaja iaitu pada bulan pertama potongan.

Dokumen sokongan

Setiap pembiayaan hendaklah mengemukakan dokumen sebutharga daripada syarikat pelancongan samada daripada syarikat yang dilanntik ataupun daripada syarikat lain.

Pengesahan Perwakilan

Borang pembiayaan mestilah mendapat pengesahan perwakilan kawasan/negeri yang dilantik sebelum dikemukakan kepada pejabat KOBANAS.

Slip Gaji Terkini. Peminjam hendaklah mengemukakan salinan asal slip gaji terkini atau salinan yang telah disahkan oleh majikan.

Pembiayaan Kobanas Kecemasan

Berikut adalah syarat-syarat Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad untuk kecemasan dapat diterangkan seperti dibawah.

Kelayakan Pembiayaan Kobanas Kecemasan

Anggota Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad

Had Kelayakan Pembiayaan Kobanas Kecemasan

Jumlah Pembiayaan Kobanas Kecemasan yang telah ditetapkan adalah tidak melebihi RM10,000.00 (Sepuluh Ribu Ringgit). Gaji bersih tidak kurang dari 40% gaji pokok setelah ditolak ansuran pembiayaan yang dipohon.

Tempoh bayaran

Tempoh bayaran balik adalah diantara 1 tahun hingga 3 tahun mengikut jumlah pembiayaan yang dibuat.

Kadar Faedah Perkhidmatan

Kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 6.5% setahun berdasarkan kepada sistem ‘Rule 78’.

Syarat-syarat Lain

Penjamin. Setiap pembiayaan hendaklah mengemukkan penjamin mengikut jumlah pembiayaan yang dipohon seperti berikut:

Salinan kad pengenalan penjamin hendaklah dikemukakan dan ditandatangani oleh penjamin.

Takaful

 1. Takaful akan dikenakan keatas pembiayaan ini berdasarkan jumlah pembiayaan, tempoh dan umur peminjam dan akan ditolak terus daripada amaun pembiayaan.
 2. Sokongan: Setiap pembiayaan kecemasan mestilah mempunyai alasan bagi menyokong pembiayaan tersebut seperti kematian, perubatan, bersalin dan lain-lain alasan yang difikir munasabah.
 3. Pengesahan Perwakilan: Borang pembiayaan mestilah mendapat pengesahan perwakilan kawasan/negeri yang dilantik sebelum dikemukakan kepada pejabat KOBANAS.
 4. Slip Gaji Terkini: Peminjam hendaklah mengemukakan salinan asal slip gaji terkini atau salinan yang telah disahkan oleh majikan.

Pembiayaan Kobanas Insuran/ Cukai Jalan

Berikut adalah syarat-syarat Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad untuk pembaharuan cukai jalan dan insurans kenderaan.

Kelayakan Pembiayaan Kobanas Insuran/ Cukai Jalan

Anggota Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad

Had Kelayakan Pembiayaan Kobanas Insuran/ Cukai Jalan

Jumlah Pembiayaan Kobanas Insuran/ Cukai Jalan yang telah ditetapkan adalah tidak melebihi RM2,000.00 (Dua Ribu Ringgit). Jumlah pembiayaan diluluskan hanya berdasarkan kepada jumlah premium insurans dan cukai jalan pada tahun terkini. Gaji bersih tidak kurang dari 40% gaji pokok setelah ditolak ansuran pembiayaan yang dipohon.

Tempoh bayaran

Tempoh bayaran balik adalah diantara sehingga 1 tahun sahaja.

Kadar Faedah Perkhidmatan

Kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 6.5% setahun berdasarkan kepada sistem ‘Rule 78’.

Syarat-syarat Lain

 1. Penjamin: Setiap pembiayaan hendaklah mengemukkan (1) seorang penjamin berserta dengan salinan kad pengenalan penjamin yang ditandatangani oleh penjamin.
 2. Takaful: Takaful akan dikenakan keatas pembiayaan ini berdasarkan jumlah pembiayaan, tempoh dan umur peminjam dan akan bayaran akan dibuat melalui potongan gaji peminjam sekali sahaja iaitu pada bulan pertama potongan.
 3. Dokumen sokongan: Setiap pembiayaan hendaklah mengemukakan dokumen sokongan yang diperlukan.
 4. Pengesahan Perwakilan: Borang pembiayaan mestilah mendapat pengesahan perwakilan kawasan/negeri yang dilantik sebelum dikemukakan kepada pejabat KOBANAS.
 5. Slip Gaji Terkini. Peminjam hendaklah mengemukakan salinan asal slip gaji terkini atau salinan yang telah disahkan oleh majikan.

Pembiayaan Kobanas Kebajikan

Berikut adalah syarat-syarat Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad untuk kebajikan boleh sehingga RM50k.

Kelayakan Pembiayaan Kobanas Kebajikan

Anggota Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad

Had Kelayakan Pembiayaan Kobanas Kebajikan

Jumlah Pembiayaan Kobanas Kebajikan yang telah ditetapkan adalah tidak melebihi RM50,000.00 (Lima Puluh Ribu Ringgit). Gaji bersih tidak kurang dari 40% gaji pokok setelah ditolak ansuran pembiayaan yang dipohon.

Tempoh bayaran

Tempoh bayaran balik adalah diantara 1 tahun hingga 10 tahun mengikut jumlah pembiayaan yang dibuat.

Kadar Faedah Perkhidmatan

Kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 6.5% setahun berdasarkan kepada sistem ‘Rule 78’.

Syarat-syarat Lain

Penjamin

 • Setiap pembiayaan hendaklah mengemukkan penjamin mengikut jumlah pembiayaan yang dipohon seperti berikut:
 • Salinan Kad Pengenalan penjamin hendaklah dikemukakan dan ditandatangani oleh penjamin.

Potongan Jimat Cermat (CJC)Kadar potongan CJC adalah sebanyak 5% daripada jumlah pembiayaan dan ianya dipotong terus daripada jumlah pembiayaan yang diluluskan. CJC boleh dikeluarkan setelah pembiayaan selesai dan CJC akan diselaras dengan pembiayaan sekiranya anggota membuat penjelasan awal.

Takaful

 • Takaful akan dikenakan keatas pembiayaan Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad ini berdasarkan jumlah pembiayaan, tempoh dan umur peminjam dan akan ditolak terus daripada amaun Pembiayaan.
 • Pengesahan Perwakilan: Borang pembiayaan mestilah mendapat pengesahan perwakilan kawasan/negeri yang dilantik sebelum dikemukakan kepada pejabat KOBANAS.
 • Slip Gaji Terkini. Peminjam hendaklah mengemukakan salinan asal slip gaji terkini atau salinan yang telah disahkan oleh majikan.

Pembiayaan Kobanas Konsumer

Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad yang seterusnya adalah pembiayaan jualan dengan bayaran tertangguh (Barangan Pengguna)

Kelayakan Pembiayaan Kobanas Konsumer

Anggota Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad.

Had Kelayakan Pembiayaan Kobanas Konsumer

Jumlah Pembiayaan Kobanas Konsumer yang telah ditetapkan adalah tidak melebihi RM15,000.00 (Lima belas Ribu Ringgit). Gaji bersih tidak kurang dari 40% gaji pokok setelah ditolak ansuran pembiayaan yang dipohon.

Tempoh bayaran

Tempoh bayaran balik adalah diantara 1 tahun hingga 5 tahun mengikut jumlah pembiayaan yang dibuat.

Kadar Faedah Perkhidmatan

Kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 6.5% setahun berdasarkan kepada sistem ‘Rule 78’.

Syarat-syarat Lain

Penjamin

Setiap pembiayaan hendaklah mengemukkan penjamin mengikut jumlah Pembiayaan yang dipohon seperti berikut:

 1. Salinan Kad Pengenalan penjamin hendaklah dikemukakan yang ditandatangani oleh penjamin.
 2. Takaful: Takaful akan dikenakan keatas Pembiayaan ini berdasarkan jumlah Pembiayaan, tempoh dan umur peminjam dan akan bayaran akan dibuat melalui potongan gaji peminjam sekali sahaja iaitu pada bulan pertama potongan.
 3. Dokumen sokongan: Setiap Pembiayaan hendaklah mengemukakan dokumen sebutharga barangan yang hendak dibeli samada daripada pembekal yang dilanntik ataupun daripada syarikat lain.
 4. Pengesahan Perwakilan: Borang pembiayaan mestilah mendapat pengesahan perwakilan kawasan/negeri yang dilantik sebelum dikemukakan kepada pejabat KOBANAS.
 5. Slip Gaji Terkini. Peminjam hendaklah mengemukakan salinan asal slip gaji terkini atau salinan yang telah disahkan oleh majikan.

Pembiayaan Kobanas untuk Perayaan

Had Kelayakan Pembiayaan Kobanas Perayaan

Berikut adalah syarat-syarat Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad untuk pelancongan adalah tidak melebihi RM3,000.00 (Tiga Ribu Ringgit). Gaji bersih tidak kurang dari 40% gaji pokok setelah ditolak ansuran pembiayaan yang dipohon.

Tempoh bayaran

Tempoh bayaran balik Pembiayaan Kobanas Perayaan adalah sehingga 1 tahun sahaja.

Kadar Faedah Perkhidmatan

Kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 6.5% setahun berdasarkan kepada sistem ‘Rule 78’.

Syarat-syarat Lain

 1. Penjamin Setiap pembiayaan hendaklah mengemukkan (1) seorang penjamin berserta dengan salinan kad pengenalan penjamin yang ditandatangani oleh penjamin.
 2. Takaful: Takaful akan dikenakan keatas Pembiayaan ini berdasarkan jumlah pembiayaan, tempoh dan umur peminjam dan akan ditolak terus daripada amaun pembiayaan.
 3. Pengesahan Perwakilan. Borang pembiayaan mestilah mendapat pengesahan perwakilan kawasan/negeri yang dilantik sebelum dikemukakan kepada pejabat KOBANAS.
 4. Slip Gaji Terkini. Peminjam hendaklah mengemukakan salinan asal slip gaji terkini atau salinan yang telah disahkan oleh majikan.

Pembiayaan Kobanas Persekolahan

Berikut adalah syarat-syarat Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad untuk persekolahan.

Kelayakan Pembiayaan Kobanas Persekolahan

Anggota Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad

Had Kelayakan Pembiayaan Kobanas Persekolahan

Jumlah pembiayaan yang telah ditetapkan adalah tidak melebihi RM3,000.00 (Tiga Ribu Ringgit).

Gaji bersih tidak kurang dari 40% gaji pokok setelah ditolak ansuran pembiayaan yang dipohon.

Tempoh bayaran

Tempoh bayaran balik adalah sehingga 1 tahun sahaja.

Kadar Faedah Perkhidmatan

Kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 6.5% setahun berdasarkan kepada sistem ‘Rule 78’.

Syarat-syarat Lain

Penjamin

Setiap pembiayaan hendaklah mengemukkan (1) seorang penjamin berserta dengan salinan kad pengenalan penjamin yang ditandatangani oleh penjamin.

Takaful

Takaful akan dikenakan keatas Pembiayaan ini berdasarkan jumlah pembiayaan, tempoh dan umur peminjam dan akan ditolak terus daripada amaun pembiayaan.

Pengesahan Perwakilan

Borang pembiayaan mestilah mendapat pengesahan perwakilan kawasan/negeri yang dilantik sebelum dikemukakan kepada pejabat KOBANAS.

Slip Gaji Terkini.

Peminjam hendaklah mengemukakan salinan asal slip gaji terkini atau salinan yang telah disahkan oleh majikan.

Artikel Berkaitan Pembiayaan Peribadi Koperasi

Pinjaman Peribadi IDSB RHB Islamic: Keputusan Cepat dan Kompetitif

Pinjaman Peribadi IDSB RHB Islamic Peroleh pinjaman peribadi IDSB RHB Islamic yang memenuhi keperluan kewangan anda, khas untuk kakitangan kerajaan dan badan berkanun. Dapatkan keputusan pantas, faedah kompetitif, serta proses yang mudah. Pinjaman peribadi IDSB,...

Pinjaman Peribadi Yayasan Ihsan Rakyat: Penyelesaian Efektif!

Pinjaman Peribadi Yayasan Ihsan Rakyat- Pembiayaan Tangkas dan Pantas Anda berminat dengan pinjaman peribadi dari Yayasan Ihsan Rakyat? Dapatkan maklumat terkini untuk penyelesaian kewangan yang pantas dan berkesan. Pinjaman peribadi Yayasan Ihsan Rakyat (YIR) adalah...

Pinjaman Yayasan Ihsan Rakyat: Buletin Kewangan Eksklusif!

Yayasan Ihsan Rakyat Buletin Pinjaman Jelajahi buletin terkini dari Yayasan Ihsan Rakyat untuk panduan eksklusif mengenai penyelesaian kewangan. Klik sekarang untuk maklumat terkini dan manfaat yang ditawarkan. Dapatkan promosi terbaik dari Yayasan Ihsan Rakyat mengenai...

Koperasi Perkasa: Sahabat Pembiayaan Peribadi Anda!

Pembiayaan Koperasi Perkasa: Koperkasa pilihan terbaik! Dapatkan segala maklumat yang anda perlukan mengenai pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Perkasa (KOPERKASA) untuk kestabilan kewangan anda. Klik untuk maklumat lanjut dan peluang yang menanti anda. Pembiayaan yang...

Pembiayaan Peribadi Uikeb – Exclusive kepada kakitangan UKM

Pembiayaan Peribadi Koperasi Unikeb Kepada Kakitangan UKM dan Hospital Dapatkan pembiayaan peribadi eksklusif dari Koperasi Unikeb untuk kakitangan awam HUKM dan UKM! Dapatkan segala info kewangan dengan baca lebih lanjut sekarang! Pembiayaan ini menyediakan dengan...

Koperasi Ukhwah Malaysia: Pinjaman Peribadi Terhebat!

Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad Pilihan terbaik dengan kemudahan kewangan apabila anda memohon pinjaman peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad dengan amaun sehingga RM200,000! Nikmati keistimewaan dan baca lebih lanjut sekarang! Ini adalah sebuah koperasi...

Exclusive Koperasi UTM Berhad (KUTMB): Pinjaman Peribadi Unggul!

Pinjaman Peribadi Koperasi UTM Berhad KUTMB Jangan lepaskan peluang keemasan dengan pinjaman peribadi dari Koperasi UTM Berhad (KUTMB) yang serba istimewa! Dapatkan maklumat lanjut dan nikmati tawaran eksklusif. Koperasi Universiti Teknologi Malaysia Berhad (KUTMB) menawarkan...

Pinjaman Express Power: KATMB Koperasi Tentera Terbaik!

Terokai Pinjaman Express dari Koperasi Tentera (KT) – KATMB Koperasi Tentera (KT) – KATMB membawa kepada anda pinjaman peribadi yang pantas dan berkemampuan, khususnya ditujukan kepada anggota tentera Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Nikmati keistimewaan istimewa...

Pinjaman Peribadi Koperasi Pertanian KOTANI: Khas Penjawat Awam

Pinjaman Peribadi Koperasi Pertanian (KOTANI) Dapatkan pinjaman peribadi terbaik dari Koperasi Pertanian (KOTANI) dengan kadar yang istimewa berlandaskan prinsip Islam dan menepati syariah antarabangsa. Tawaran terhad kepada anggota dan rebutlah peluang keemasan ini sekarang! Pinjaman...

Frequently Asked Questions (FAQ) about KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad

Curious about KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad? Explore our FAQ section for answers to common questions. Find out more about our services, policies, and how we can meet your needs. Dive into our FAQ to discover everything you need to know before getting started. Start exploring now!

Apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh Koperasi Kobanas?

Perkhidmatan Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional (KOBANAS)- Takaful

Perkhidmatan pembiayaan Kobanas adalah seperti Insurans- PELAN TAKAFUL/INSURANS KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD, Takaful dan Insurans Kenderaan, perkhidmatan Homestay Kobanas, pembiayaan pelancongan, pembiayaan kecemasan, pembiayaan insurans dan cukai jalan, pembiayaan kebajikan tunai, pembiayaan konsumer, pembiayaan perayaan dan pembiayaan persekolahan

Web Directories

Welcome to our comprehensive web directories! Explore a world of information and resources tailored to your interests and needs. From travel adventures to financial solutions, hobbies, reviews, and more, our curated collection of links offers something for everyone. Click on the above links to start your journey towards discovering new experiences and expanding your horizons. Your next destination awaits!

 1. https://asiaworldtour.com: “Asia World Tour: Your Gateway to Asian and World Adventures”
 2. https://personalfinancingloan.com: “Personal Financing Loan: Your Path to Financial Freedom”
 3. https://hobbyforte.com: “HobbyForte: Discover Your Car Passion, Explore Your Interests”
 4. https://reviewsanything.com: “ReviewsAnything: Your Trusted Source for Honest Gadget Reviews”
 5. https://rumahmampumilik.com: “Rumah Mampu Milik: Your Affordable Homeownership Journey Begins Here”
 6. https://malaysiadigit.com: “MalaysiaDigit: Your Digital Destination for News and Insights”
 7. https://vipmalaysia.com: “VIP Malaysia: Elevate Your Experience in Malaysia”
 8. https://nordiyana.com: “Indulge in Elegance at Nordiyana: Latest Recipe and Culinary Inspirations”
 9. https://e-penyatagaji.com: “E-Penyata Gaji: Simplifying Payroll Management for You”
 10. https://googleasia.org: “Google Asia: Explore the World and Asia’s Wonders with Google Asia”
 11. https://malaysiafit.com: “Malaysia Fit: Your Partner in Health and Wellness”
 12. https://koperasi.info: “Koperasi: Building Communities, Empowering Lives”
 13. https://recipeinside.com: “RecipeInside: Unveiling Culinary Creations, Your Guide to Delicious Dishes”
 14. https://asiahealthcenter.com: “Asia Health Center: Your Source for Holistic Wellness Solutions”
 15. https://nationalhealthcenters.com: “National Health Centers: Your Source for Vital Health Information and Community Care”
 16. https://malaysiabit.com: “MalaysiaBit: Stay Informed, Stay Connected”
 17. https://epenyatagaji.com: “E-Penyata Gaji: Your Digital Payslip Solution”
 18. https://koperasi.work: “Koperasi Work: Collaborate, Innovate, Succeed”
 19. https://koperasi.business: “Koperasi Business: Driving Entrepreneurship, Fostering Growth

https://kobanas.com.my

Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad Reviews

Customer Reviews about Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad

Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad KOBANAS menawarkan banyak perkhidmatan kepada anggota. Terdapat banyak keistimewaan menjadi anggota kerana kebajikan ahli dipelihara dalam pelbagai bentuk pembiayaan seperti pinjaman peribadi tunai, pembaharuan cukai jalan dan insurans takaful, homestay dan lain-lain.

Mohd Azwan

https://personalfinancingloan.com

Contact Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad

error: Content is protected !!
Scroll to Top