About Us Koperasi.Business

About Us
About Us

About Us

Kami penyedia perkhidmatan koperasi.business menyediakan platform komprehensif untuk mendapatkan pinjaman peribadi koperasi. Sejak melibatkan diri dalam dunia koperasi 15 tahun yang lepas, kami dapati bilangan koperasi bertambah dari tahun ke tahun. Pelbagai promosi terkini dibuat oleh koperasi-koperasi selaras dengan keperluan semasa. Maka dengan itu kami di koperasi.business ingin mengambil kesempatan untuk menyalurkan maklumat lengkap dan berguna kepada semua orang.

Kami berharap anda bijak memilih pinjaman peribadi yang sesuai dengan anda. Antara matlamat utama kami dibahagikan kepada visi dan misi seperti berikut:

Misi

 1. Menjadikan laman web one-stop center untuk pembiayaan peribadi koperasi.
 2. Menjadikan laman web rujukan untuk membuat pinjaman peribadi bank.
 3. Menyediakan maklumat tuntas mengenai koperasi yang anda pohon.

Visi

 1. Berazam menyediakan 500 kemudahan maklumat carian koperasi.
 2. Menyediakan maklumat lengkap sebelum membuat pinjaman peribadi.
 3. Menjalinkan hubungan dengan koperasi bagi memasarkan produk baru dalam laman web koperasi.business.

Mari kita menuju ke arah pemohon pinjaman peribadi yang bermaklumat.

Sekian, Terima Kasih.

Iklankan Koperasi Anda

Anda boleh menyalurkan maklumat koperasi anda untuk kami ketengahkan dalam laman web koperasi.business dimana anda akan mendapat satu halaman laman web yang menceritakan mengenai koperasi anda.

Walaupun sekarang ini sudah banyak koperasi yang mempunyai laman web sendiri, namun anda tidak mempunyai target audience untuk memasarkan produk anda. Selain dari menggunakan hebahan melalui televisyen, surat khabar yang memerlukan kos yang tinggi, adalah lebih baik untuk anda mengiklankan koperasi anda di laman web koperasi.business kerana sudah pasti pelanggan akan menghubungi anda untuk membuat permohonan pinjaman peribadi.

Antara perkhidmatan yang anda boleh iklankan di laman kami adalah seperti berikut:

 • Hotel koperasi baru
 • Sewaan dewan koperasi
 • Promosi pinjaman peribadi terkini
 • Sewa asrama koperasi
 • Kemudahan cuci kereta, kedai dobi koperasi, kedai runcit, kedai buku, stesen minyak yang berdaftar atas nama koperasi.
 • Kelas kemahiran yang disediakan oleh koperasi seperti kelas menjahit, kelas memasak, kelas anyaman, bengkel kemahiran pertukangan dan lain-lain.
 • Produk koperasi dalam sektor pertanian seperti baja, tanah kompos, tanaman organik dan lain-lain.

Atau apa sahaja produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh koperasi anda, anda boleh membuah hebahan melalui laman web kami.

Sila e-melkan maklumat hebahan kepada info@koperasi.business.

Sekian, terima kasih.

Contact Pakar Perunding Kewangan

Untuk membuat pinjaman peribadi bank dan koperasi, anda boleh hubungi talian dibawah. Anda boleh tekan butang share dibawah jika anda rasakan maklumat dalam mana-mana laman web ini berguna kepada orang lain.

error: Content is protected !!
Scroll to Top